Forum SchoonWater

De wetgeving is realiteit: vanaf 2016 moeten gemeenten en andere terreinbeheerders hun verhardingen chemievrij beheren. Overige terreinen (openbaar groen en sportvelden) volgen in de jaren erna. Dit is goed voor de waterkwaliteit, maar voor u wel een uitdaging. Gelukkig weten we dat het kan, waarbij kosten-effeciëntie en een goed beeld gebaat zijn bij ervaringen die al zijn opgedaan. Op dit forum kunt u elkaar vragen voorleggen, vragen van andere beantwoorden en tips geven voor succesvol chemievrij beheer.

442 views Changed status to publish