Gebruik glyfosaat toegestaan?

8 weergaves

Een opdrachtgever van ons wil dat wij zijn bedrijventerrein onkruidvrij houden met Round-up. Betreft een BRZO-Bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden gedistribueerd. Heeft geen ontheffing van NVWA in bezit. Betreft veelal half verharding waar o.a. nieuwe tractoren worden gestald.

Mogen wij dit toepassen/bestrijden met Round-Up?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 24 mei 2018
0

Buiten de landbouw mogen door professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Terreinbeheerders hebben voldoende alternatieven tot hun beschikking, zoals preventieve maatregelen (inrichting terrein, zodat onkruid geen kans krijgt) of niet-chemische maatregelen (zoals vegen, borstelen of het gebruik van thermische technieken). Uitgangspunt is dus: geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, tenzij dat echt noodzakelijk is. De uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 8.2 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12110.html
De situatie op de terreinen van uw opdrachtgever is niet toegelicht, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het gehele terrein onvermijdelijk zou zijn, wat een uitzondering uit de Regeling van toepassing zou doen zijn.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 24 mei 2018
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube