21 okt
2019

Het afgelopen voorjaar is door Jack Grehan, student van Avans Hogeschool, een afstudeeropdracht uitgevoerd – binnen het project Schoon Water voor Brabant – gericht op chemievrij beheer van golfbanen. Zijn project bestond uit twee onderdelen. Als eerste heeft hij verkend welke relaties er zijn tussen fysische en chemische parameters van bodem, gras en water op greens en het vóórkomen van de schimmelplaag Fusarium. Ten tweede heeft hij golfers geënquêteerd; hoe kijken zij aan tegen chemievrij beheer? De resultaten laten zien dat het informeren en betrekken van de golfers kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij werken en daarmee aan het doel van Schoon Water om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden.  Lees verder

Deel dit bericht

Geplaatst in Bedrijven, Maatregelen, Resultaten, Schoon Water voor Brabant | Reacties uitgeschakeld voor Informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken

17 okt
2019

Cercospora op bietenbladDit jaar valt de aantasting van Stemphylium, roest en meeldauw op de meeste percelen erg mee. De meest voorkomende bladaantasting komt wederom door de schimmel Cercospora, ondanks de voorspelde lage infectiekansen hiervoor. Op percelen waar eerder bieten hebben gestaan is de infectiedruk groter. Het direct onderwerken van bladresten na de teelt is een goede manier om de infectiedruk te verminderen.
Lees verder

Deel dit bericht

Geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip: Werk geïnfecteerd blad onder om infectiedruk Cercospora te verminderen

16 okt
2019

Met de actie ‘Bezem door de middelenkast’ werden in grote delen van het land duizenden kilo’s restanten aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald en verantwoord afgevoerd. Peter Leendertse van het CLM is blij met dit resultaat, maar nog liever zou hij zien dat er een goed functionerend landelijk systeem is voor het verantwoord afvoeren van resten gewasbeschermingsmiddelen.
Lees verder op spuitlicentie.nl/info/afvoer-restanten-middelen-moet-standaard-goed-geregeld-zijn

Deel dit bericht

Geplaatst in Persberichten | Reacties uitgeschakeld voor Afvoer restanten GWB moet goed geregeld zijn

15 okt
2019

In september was Schoon Water aanwezig in Slovenië voor het EU project Fairway. Binnen Fairway laten partijen uit verschillende landen zien hoe zij te werk gaan om het drinkwater vrij te houden van gewasbeschermingsmiddelen en nitraat. Schoon Water is een van de voorbeeldprojecten. De andere aanwezigen waren geïnteresseerd in de Brabantse samenwerking en behaalde resultaten. Lees verder

Deel dit bericht

Geplaatst in Resultaten, Schoon Water voor Brabant | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Fairway: drinkwaterprojecten in Europa

15 okt
2019

Door de droge zomer van 2018 zijn er in dat jaar minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In meerdere Schoon Water teelten is de milieubelasting gedaald. “Door de droge en warme zomer was de schimmeldruk namelijk relatief laag. Wel had men in akkerbouwgewassen vooral meer te stellen met afgeharde onkruiden, waardoor bestrijden lastiger werd en bespuitingen met  lage doseringen niet altijd het gewenste effect hadden“, legt CLM adviseur Carin Rougoor uit. Zij licht de resultaten van 2018 toe in een interview met Stal & Akker. De grootste uitdaging blijft de schimmelbestrijding in de aardappelen. In deze teelt valt nog de meeste winst te behalen, maar blijken telers, ondanks de lage schimmeldruk in de warme zomer, toch veel preventief te spuiten.

Deel dit bericht

Geplaatst in Persberichten, Schoon Water voor Brabant | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Droge zomer: minder schimmeldruk maar afgehard onkruid