Het programma

Doel van het programma ‘Schoon Water’ is om de emissie te verminderen van gewasbeschermingsmiddelen die het water schaden. Met behoud van een optimale productie, schone straten, stoepen en parkeerterreinen en goede sportvelden.
Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater in Nederland. Het is belangrijk om deze bronnen schoon te houden, nu en in de toekomst. Oppervlaktewater is daarnaast de leefomgeving van allerlei planten en dieren.

Uniek aan deze aanpak is dat alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen mee doen: landbouw, gemeenten, particulieren, bedrijven, sportvelden en bewoners. Iedereen neemt maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen.

De ‘Schoon Water-aanpak’ is in 2001 ontstaan in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. En is door de jaren heen over heel Brabant en inmiddels ook Zeeland uitgerold. Deelnemers hebben de milieubelasting van het grond- en oppervlaktewater de jaren sterk laten dalen, en het deelnemend areaal is sterk gestegen (zie figuur hieronder). Schoner water kan!prestatie_SWB

 

icoon SWB

In Brabant doen in totaal 750 telers en loonwerkers mee. Zij nemen op 40.000 ha Schoon Water maatregelen, dat is 25% van het Brabantse landbouwareaal. In de 11 grondwaterbeschermingsgebieden is dat zelfs 85% van het landbouwareaal. In de grondwaterbeschermingsgebieden nemen 17 gemeenten, 11 bedrijven en 20.000 bewoners deel.

Lees meer...
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO, Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

CLMDLV Plant en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse: pele@clm.nl, 0345-470751
• Provincie Noord-Brabant: René Klerks: rklerks@brabant.nl, 06-18303154
• Brabant Water: Sandra Verheijden: sandra.verheijden@brabantwater.nl, 073-6838514
• ZLTO: Johan Elshof: johan.elshof@zlto.nl, 073-2173000
• Stichting Duinboeren: Sjaak Sprangers: info@duinboeren.nl, 0411-643639
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel): mlagerwerf@dommel.nl, 0411-618487

Icoon SWZIn Zeeland is het project in 2015 gestart. Het aantal agrarische deelnemers blijft stijgen en alle 13 gemeenten binnen de provincie doen mee. Bedrijven en bewoners zullen ook betrokken worden.
Lees meer...

Organisatie
Schoon Water Zeeland is een initiatief van de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides waterbedrijf, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en ZLTO.

CLM en DLV Plant verzorgen de uitvoering.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse: pele@clm.nl, 0345-470751
• Provincie Zeeland: Michiel Bil: ma.bil@zeeland.nl, 0118-631775
• Waterschap Scheldestromen: Rien Klippel: rien.klippel@scheldestromen.nl , 0882-461355
• Evides Drinkwaterbedrijf: Jos van Wesel: j.vanwesel@evides.nl, 0102-936607
• VZG: Paul Marinissen: p.marinissen@terneuzen.nl, 0115-455610
• ZLTO: Johan Elshof:  johan.elshof@zlto.nl, 073-2173000

Meer weten?
Neem contact op met het Schoon Water loket: info@schoon-water.nl of 0345-470 729.

Reacties zijn gesloten.