Het programma

Doel van het programma ‘Schoon Water’ is om de emissie te verminderen van gewasbeschermingsmiddelen die het water schaden. Met behoud van een optimale productie, schone straten, stoepen en parkeerterreinen en goede sportvelden.
Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater in Nederland. Het is belangrijk om deze bronnen schoon te houden, nu en in de toekomst. Oppervlaktewater is daarnaast de leefomgeving van allerlei planten en dieren.

Uniek aan deze aanpak is dat alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen mee doen: landbouw, gemeenten, particulieren, bedrijven, sportvelden en bewoners. Iedereen neemt maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te verminderen.

De ‘Schoon Water-aanpak’ is in 2001 ontstaan in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. En is door de jaren heen over heel Brabant en inmiddels ook Zeeland uitgerold. Deelnemers hebben de milieubelasting van het grond- en oppervlaktewater de jaren sterk laten dalen, en het deelnemend areaal is sterk gestegen (zie figuur hieronder). Schoner water kan!prestatie_SWB

 

icoon SWB

In Brabant doen in totaal 750 telers en loonwerkers mee. Zij nemen op 40.000 ha Schoon Water maatregelen, dat is 25% van het Brabantse landbouwareaal. In de 11 grondwaterbeschermingsgebieden is dat zelfs 85% van het landbouwareaal. In de grondwaterbeschermingsgebieden nemen 17 gemeenten, 11 bedrijven en 20.000 bewoners deel.

Lees meer...
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, RIWA Maas, Cumela, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

CLMDLV Plant en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse, pele@clm.nl, 0345 470 751
• Provincie Noord-Brabant: René Klerks, rklerks@brabant.nl, 06 183 03 154
• Brabant Water: Sandra Verheijden, sandra.verheijden@brabantwater.nl, 073 683 8514
• ZLTO: Johan Elshof, johan.elshof@zlto.nl, 073 217 3000
• Stichting Duinboeren: Sjaak Sprangers, info@duinboeren.nl, 0411 643 639
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel), mlagerwerf@dommel.nl, 0411 618 487

Icoon SWZIn Zeeland liep het project van 2015-2018. Hierbij zijn een groot aantal agarisch ondernemers betrokken geweest en daarnaast ook alle 13 gemeenten binnen de provincie.

Lees meer...

Organisatie
Schoon Water Zeeland is een initiatief van de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides waterbedrijf, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en ZLTO.

CLM en DLV Plant verzorgden de uitvoering.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse, pele@clm.nl, 0345 470 751
• Provincie Zeeland: Michiel Bil, ma.bil@zeeland.nl, 0118 631 775
• Waterschap Scheldestromen: Rien Klippel, rien.klippel@scheldestromen.nl , 0882 461 355
• Evides Drinkwaterbedrijf, Jeroen Willemsen, 010 293 5000
• VZG: Paul Marinissen, p.marinissen@terneuzen.nl, 0115 455 610
• ZLTO: Johan Elshof,  johan.elshof@zlto.nl, 073 2173 000

Meer weten?
Neem contact op met het Schoon Water loket: info@schoon-water.nl of 0345-470 729.

Reacties zijn gesloten.