Demovelden

Buxusmot bestrijden met sluipwespen

Waar?DoelAchtergrondInzet biologische bestrijders

Demolocatie: Kwekerij Ton Manders te Gemert
Start demo: april 2024

Het doel van de proef is het demonstreren van een geïntegreerde bestrijding van de buxusmot met de inzet van de biologische bestrijder Trichogramma cordubensis als basis.

Buxusmot
Schade aan de planten ontstaat door vraat van de overwinterende rupsen en door de rupsen van de eerste en tweede generatie. De motten leven circa 8 dagen. De cyclus duur bij 20 graden Celsius is 26 dagen. De overwintering vindt plaats in de cocons. Voor het verpoppen is ongeveer twee weken nodig.

Trichogramma cordubensis
Als biologische bestrijders voor de buxusmot zal worden gewerkt met de sluipwesp Trichogramma cordubensis, productnaam Tricholine Buxus. Trichogramma is een geslacht van kleine sluipwespen die de eitjes van motten en vlinders kunnen aanprikken.

Bij het aanprikken van de buxusmoteitje wordt er een sluipwespenei gelegd. De eitjes van de Trichogramma sluipwespen komen uit, waarna de larven de plaageitjes van de buxusmot van binnenuit leegeten. Hierdoor kunnen er geen rupsen meer uitkomen.

Boven ongeparasiteerde eitjes van de buxusmot, onder eitjes van de buxusmot geparasiteerd door Trichogramma sluipwespen.

Tricholine cordubensis wordt door Bioline onder de merknaam Tricholine Buxus  verkocht. De manier van uitzetten is het introduceren van dispensers met eitjes van de Trichogramma sluipwespen. Door deze manier van uitzetten komen er gedurende twee weken steeds nieuwe sluipwespen vrij in het gewas.

Tricholine dispensers
De afstand tussen de verschillende uitzetpunten mag maximaal 10 meter zijn. Vanuit de dispensers kunnen de Trichogramma sluipwespen effectief 5 meter afleggen. In veel gevallen zit de meeste plaagdruk rond de perceelgrens. Er kan worden gekozen om hier extra dispensers in te zetten. Hieronder wordt een voorbeeld plattegrond weergegeven ter verduidelijking.

Strategie
Inzet van Tricholine Buxus op basis van historische gegevens en monitoring met feromoonvallen.

Als 1e buxusmotjes worden gevangen worden de eerste kaartjes uitgezet. Er vindt dan ei-afzetting plaats en de kaartjes met sluipwespen zullen 14 dagen werken.

Uitzetten sluipwespen (Tricholine Buxus)
De proef zal plaatsvinden op een oppervlakte van circa 3.000m². Naar verwachten zullen er drie vluchten van de buxusmot zijn, waardoor er driemaal een introductie van Tricholine Buxus zal moeten worden gedaan.

Overzicht van het demo veld in de Mortel (rechts naast pad).

Links van het pad wordt rups komend groeiseizoen chemisch bestreden met veldspuit.
Rechts naast pad worden de Tricholine dispensers uitgehangen als de eerste motjes worden waargenomen met feromoon vallen. Hier staan 4.000 stuks kleine buxusstruikjes, 1.300 grote spiralen en 130 grote pompons. Totaal circa 3.000m². Op deze wijze kan de chemische bestrijding direct worden vergeleken met de biologische bestrijding.

Foto onder; Demoveld van 3.000m². In 2023 was hier flinke infectiedruk van buxusmotrupsen.


 

Reacties zijn gesloten.