Detergenten in openbare ruimte

5 weergavesRegelgeving

Op veel hockeyvelden worden vele liters enzymreinigers gebruikt voor het tegengaan van algen. Dit zijn detergenten die bijna volledig bestaan uit synthetische zeep. Ik heb gehoord dat als je bijvoorbeeld een vrachtwagen met zo’n zeep wilt reinigen, al het gebruikte water in een lekbak moet worden opgevangen. Kennelijk zegt de wet dus ergens dat het niet is toegestaan om detergenten in de openbare ruimte te lozen (op deze schaal). Welke precieze wetgeving is hier van toepassing en is de aanname juist dat het hier in wezen om een milieudelict gaat?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 juli 2019
0

Volgens artikel 2.9 en 3.24 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer moet het – vaker dan eenmaal per week – reinigen van voertuigen met bodembedreigende stoffen worden uitgevoerd met bodembeschermende voorzieningen en -maatregelen (bijvoorbeeld boven een lekbak). Een vergelijkbaar voorschrift geldt niet voor de door u genoemde detergenten in de openbare ruimte. Enzymreinigers voor de bestrijding van algen op kunst- en natuurgrassportvelden, zijn juridisch ‘biociden’. Het gebruik ervan is niet verboden, mits het gaat om middelen die – volgens het etiket – door het Ctgb zijn toegelaten voor het professioneel gebruik van biociden.
Artikel 2.9 Activiteitenbesluit milieubeheer
Artikel 3.24 Activiteitenbesluit milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 18 juli 2019
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube