Glyfosaat op halfverhard sportveld

2 weergavesRegelgeving

Is het een sportvereniging toegestaan om een natuurijsbaan met een halfverharde ondergrond (granulaat) te behandelen met round-up? (glyfosaat).

In de zomer wordt de ondergrond door een kinderen gebruikt om op te fietsen, na 2…3 dagen fietst men al op de met round-up behandelde ondergrond.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 30 maart 2022
0

Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportterreinen is toegestaan, mits deze – volgens het etiket – zijn toegelaten voor professioneel gebruik en voor deze toepassing.
Er gold een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, waaronder de niet met gras begroeide delen van sportterreinen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op halfverhardingen van sportterreinen was dus niet toegestaan. In november 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag dat verbod ‘onverbindend’ verklaard waarmee het niet meer van kracht is. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarmee het verbod kan worden hersteld.
Hoewel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dus op dit moment nog juridisch is toegestaan, is het voor de gezondheid en het milieu altijd beter om ze niet te gebruiken. Temeer omdat er voldoende geschikte niet-chemische alternatieven beschikbaar zijn.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 30 maart 2022
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube