Mag ik onkruid op een partij grond chemisch bestrijden?

5 weergavesRegelgeving

Mag ik als professioneel bestrijder (in bezit van spuitlicentie) op hoge bulten grond (20-40 m hoog, helling 1:1 of meer) pleksgewijs chemisch onkruid bestrijden?

Nicole Krassenberg Changed status to publish 21 juni 2019
0

Per november 2017 geldt een verbod op professioneel gebruik van gewas-beschermingsmiddelen buiten de landbouw. Enkele uitzonderingen in verband met milieu, veiligheid en sport/recreatie. Deze situatie valt daar niet onder, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2019-01-01#Hoofdstuk8

Nicole Krassenberg Changed status to publish 21 juni 2019
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube