Groeiremmer belijning sportveld

4 weergaves

Mag ik groeiremmers in de belijningsverf voor het sportveld gebruiken?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 20 februari 2020
0

Groeiremmers zijn stoffen die de groei van planten stimuleren of remmen, maar geen voedingsstof zijn.
Een groeiremmer is een gewasbeschermingsmiddel (zie hieronder). Als een groeiremmer op sportvelden wordt gebruikt, is dat nog toegestaan. Voor het gebruik op sportvelden geldt nu nog een uitzondering op het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Maar de overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden beperken. Vanaf 1 april 2020 mogen op sportvelden nog maar in enkele situaties gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het gebruik van groeiremmers op belijningen is dan niet meer toegestaan.

Een gewasbeschermingsmiddel is niet alleen bedoeld voor bestrijding van schadelijke organismen, maar ook voor:
– het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen;
– de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van planten, met uitzondering van algen.
(artikel 2 van de Europese verordening voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 20 februari 2020
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube