Wetsvoorstel toereikende grondslag voor het verbod op professioneel gebruik van gewasbescherming buiten de landbouw

274 weergavesRegelgeving

Heeft de kamer een wetsvoorstel ontvangen met een toereikende grondslag voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw? En zo ja: is er al zicht op wanneer dit van kracht zal zijn?
Of is er een andere route en planning om de regels te repareren?

Changed status to publish
0

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 maart 2021 een wetsvoorstel ingediend om het verbod nieuw leven in te blazen. Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Onbekend is wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel zal behandelen en dus ook of en wanneer het verbod weer zal gelden. Misschien is dat halverwege het beheerseizoen van 2022.
Los daarvan is de Staat tegen de uitspraak van het Gerechtshof is de Staat in cassatie (een soort hoger beroep) gegaan bij de Hoge Raad. De uitspraak wordt eind 2022 verwacht. Áls de Staat gelijk krijgt, zal een ander Gerechtshof opnieuw bekijken of het gebruiksverbod wel of niet onverbindend is.

Answered question
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube