Wetsvoorstel toereikende grondslag voor het verbod op professioneel gebruik van gewasbescherming buiten de landbouw

2 weergavesRegelgeving

Heeft de kamer een wetsvoorstel ontvangen met een toereikende grondslag voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw? En zo ja: is er al zicht op wanneer dit van kracht zal zijn?
Of is er een andere route en planning om de regels te repareren?

Gera Clements Changed status to publish 16 september 2021
0

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 maart 2021 een wetsvoorstel ingediend om het verbod nieuw leven in te blazen. Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Onbekend is wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel zal behandelen en dus ook of en wanneer het verbod weer zal gelden. Misschien is dat halverwege het beheerseizoen van 2022.
Los daarvan is de Staat tegen de uitspraak van het Gerechtshof is de Staat in cassatie (een soort hoger beroep) gegaan bij de Hoge Raad. De uitspraak wordt eind 2022 verwacht. Áls de Staat gelijk krijgt, zal een ander Gerechtshof opnieuw bekijken of het gebruiksverbod wel of niet onverbindend is.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Answered question 16 september 2021
Je bekijkt 1 van de 1 antwoorden, klik hier om alle antwoorden te bekijken.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube