Demonstratie mechanische onkruidbestrijding

Woensdagmiddag 29 juni waren een heel aantal Schoon Water deelnemers aanwezig bij een demonstratie van een wiedeg en twee schoffelmachines. Het ging om de Treffler eg in uien en de Treffler eg, Einbock en Garford schoffelmachine in de bieten. Met eggen en schoffelen is het van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen. Zo houd je het gewas onkruidvrij.

Waarom eggen of schoffelen?
Waarom zou je nu aan de slag gaan met een wiedeg of schoffelmachine? Eggen en schoffelen zorgt voor een goede beluchting van de bodem en breekt korsten die na hevige regenval zijn ontstaan. Het breken van de bovenlaag onderbreekt de capillaire werking, waardoor de onderlaag vochtiger blijft. Dit resulteert in een losse en vochtige bodem, wat de wortelgroei van het gewas bevordert.

Bovendien stimuleert schoffelen de mineralisatie van meststoffen en daarmee het vrijkomen van voedingsstoffen. 2x schoffelen/wiedeggen staat gelijk aan 1x bemesten. Daarnaast zijn er minder tot geen herbicidebespuitingen nodig. Dit geeft een betere gewasopbrengst door minder gewasstress en bladschade.

Treffler eg
Treffler egDe Treffler eg is een goede eg voor o.a. de biologische teelt. Deze eg heeft een gelijke veerdruk ongeacht de stand van de tanden. De tandendruk is mechanisch en eventueel ook hydraulisch af te stellen. De tandafstand is 2,8 cm, waardoor de eg onkruid in én tussen de rij bestrijdt. De eg bevat ook een diepteregeling, die meet met behulp van sensoren onder twee verschillende hoeken. Dit zorgt voor gelijkmatige resultaten.

Op de tanden kunnen op hardmetalen plaatjes gezet worden, die hebben een beter indringend vermogen. Zo komen de tanden beter door zware grond of storende lagen heen. Verder zijn er verschillende werkbreedtes en modellen met diverse extra opties beschikbaar. De Treffler eg op de foto, weegt 1100 kg.

Met de eg is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in het voorjaar de grond los te maken. De eg werkt namelijk voor beginnende onkruiden. Vervolgens 1x per week eggen, zeker in het begin van het groeiseizoen. De onkruiden komen na het eggen los te liggen in ‘korsten’, zie foto hiernaast. Vervolgens drogen de onkruiden uit en sterven dan af.

Einbock schoffel
De Einbock schoffel bestaat uit twee losse delen: 1) stuursysteem en 2) schoffel. Beiden kosten ongeveer 30.000 euro. Voor het stuursysteem is het belangrijk om een driepunts-aansluiting te hebben. Er zijn verschillende schoffels afhankelijk van het type gewas. Wij hebben hier kennis gemaakt met de Einböck Chopstar in de suikerbieten. Dezelfde machine kan ook gebruikt worden in kool. Op ruggen kan je weer een ander element gebruiken, bijvoorbeeld een met meer schijven.

Het stuursysteem zit dicht achter de schoffel, zodat de arm kort is. Het systeem ‘weet’ door middel van elektrische pulsen waar de schoffel is. De Einböck stuurt en schoffelt nauwkeurig door de proportionele hydrauliek. De druk kan, afhankelijk van de grondsoort, versteld worden via een veer bovenop en aan de zijkanten van de schoffel.

Voorafgaand meet je de hoogte, breedte en het aantal rijen van het gewas. Dan stel je de schoffel in. De schoffel bestaat uit: 1) schoffels, 2) beweegbare schijveneg en 3) vingerwieders (optioneel). De schoffel kan uitgevoerd worden met camera (de Einböck Row-Guard). Daarnaast heeft de Einböck de mogelijkheid om 3D te zien. Dat kan nodig zijn in een bedekte teelt waar het gewas iets hoger is dan het onkruid.

Garford schoffelmachine
Net als voor de Einböck schoffel, zijn er van Garford ook diverse schoffelmachines. Verschillende van deze machines zijn binnen Schoon Water al gedemonstreerd en uitgelicht. De Garford schoffelt zowel op GPS als op camera, in én tussen de rij. Dankzij de Shide Shift (zijdelinkse schoffelbalk) kan er tot 8 mm langs de plant geschoffeld worden.

Garford werkt met een uniek camerasysteem, die steeds verder doorontwikkeld wordt.  Momenteel kan de camera ingesteld worden op het type gewas en het stadium waarin het gewas is (vroeg, midden, laat). Er wordt nu gewerkt aan specifieke herkenning van verschillende onkruiden. De camera combineert verschillende beelden en zorgt daarmee voor een nauwkeurige onkruidbestrijding.

De Garford schoffel werkt met vrij lange elementen, zodat er voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld schoffels, vingerwieders en spuitkappen (zie foto hieronder). De vingerwieders duwen het onkruid in de rij, zodat de schoffel het de volgende ronde uit de rij kan halen.

Dit bericht is geplaatst in Persberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.