Uitnodiging bijeenkomsten vermindering gebruik ontwormings- en antivliegenmiddelen Zeeuwse (natuur)terreinen

Een aantal in Zeeland actieve organisaties maakt zich zorgen over de effecten van het gebruik van ontwormings- en anti-vliegenmiddelen bij vee dat wordt ingeschaard op (natuur)terreinen. Deze middelen spoelen uit in de bodem – en mogelijk naar het water – en hebben een negatief effect op de biodiversiteit. We zouden deze negatieve effecten zo veel mogelijk terug willen dringen en voorkomen. Wij nodigen u uit om daarover mee te denken.
Uit onderzoek is bekend dat bijvoorbeeld de werkzame stof ivermectine, na uitscheiding via de mest, een schadelijke werking heeft op de mestfauna. Denk aan een verminderd aantal mestkevers en vliegen(larven). Ook blijkt dat deze stof in de bodem komt en daar persistent is. Allerlei soorten vogels, egels en spitsmuizen eten insecten uit de mest en ondervinden dus invloed van de ontwormingsmiddelen; voor anti-vliegenmiddelen geldt een soortgelijk verhaal voor vogels en vleermuizen. Dit is aanleiding voor Provincie Zeeland, Evides, Waterschap Scheldestromen, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Schoon Water Zeeland (waaronder ZLTO) om hierover dit najaar twee bijeenkomsten te organiseren.

Bijeenkomsten in Middelburg en Saeftinghe
Voorafgaand aan de twee najaarbijeenkomsten hebben experts beschikbare informatie gebundeld in flyers, die tijdens de bijeenkomst worden uitgedeeld.  Experts – zoals een dierenarts, onderzoeker, pachter en terreineigenaar  geven presentaties op de bijeenkomsten. Ook is er ruimte om met elkaar te discussiëren over een aanpak die leidt tot een lager gebruik van deze middelen en uiteraard een goede diergezondheid.
Pachters, veehouders, hobbyboeren, terreineigenaren, ecologen, adviseurs en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding is verplicht.

Programma (onder voorbehoud)
13:00 Welkom door Rien Klippel, Waterschap Scheldestromen.
13:10 Korte projecttoelichting door Joost Lommen, CLM.
13:20 Poep moet leven, presentatie door Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling.
13:50 Toelichting flyer ontwormingsmiddelen- en antivliegenmiddelen door Sara Boeke, CLM.
14:20 Pauze
14:30 Interview met pachter over ontwormings- en antivliegenmiddelen pachter, door Joost Lommen, CLM.
14:50 Gebruik diergeneesmiddelen op dijken en in natuurgebieden, presentatie door dierenarts.
15:00 Vragen en discussie, discussieleider Joost Lommen, CLM.
15:30 Afsluiting door Rien Klippel, Waterschap Scheldestromen
15:45 Gelegenheid tot napraten
Wij verwelkomen u graag bij één van de volgende gelegenheden:
Aanmelden noodzakelijk
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst is verplicht. Dit kan t/m 4 december 2018 bij Sara Boeke: sboeke@clm.nl of 0345-470723. U kunt bij Sara ook terecht met uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Joost Lommen, CLM Onderzoek en Advies
Rien Klippel, Waterschap Scheldestromen / Unie van Waterschappen

Dit bericht is geplaatst in Bedrijven, Bewoners, Gemeenten, Maatregelen, Schoon Water Zeeland met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.