Archief

RapportagesBedrijvenGemeentenBewonersSchoon Water Zeeland

Onder andere Unipol Holland en Kempen Airport doen mee met Schoon Water:


Unipol Holland

Op Unipol voorgevel 2veel bedrijventerreinen worden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Stoffen die vervolgens via de riolering in het oppervlaktewater terechtkomen. Of rechtstreeks uitspoelen naar het grondwater. Juist op verhardingen is afspoeling een groot risico.

Lees meer...
Unipol Holland BV is producent van expandeerbaar polystyreen (EPS). En is zich bewust van de gevolgen van dit beheer. Unipol heeft het besluit genomen om geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Unipol zit op bedrijventerrein Elzenburg in Oss en heeft zo’n 2 ha aan terrein. Sinds 2010 gebruikt Unipol op verhardingen de WAVE (heetwatertechniek) voor de onkruidbestrijding.

“Dat jaar was natuurlijk even uitproberen hoe het loopt. Maar we hebben niet te klagen. Over het algemeen zijn we tevreden over het resultaat, en ook over de aannemer. Je bent immers afhankelijk van de kwaliteit van de aannemer. Van Esch uit Berkel-Enschot is klantgericht en pro-actief gebleken. Voordeel is dat zij ook terreinbeheer doen voor de gemeente Oss. Ze zijn dus regelmatig bij ons in de buurt aan het werk. Ze spelen zo snel in op de situatie op ons terrein. Als het nodig is, zijn ze er direct. En ja, deze manier van beheer is iets duurder. Maar we vonden het prijsverschil acceptabel. Milieubewust zijn heeft daarin de doorslag gegeven. We gaan er zeker mee door”, aldus Andres Jansen van Unipol.

Binnen chemisch, buiten liever niet
Voor veel bedrijven is aandacht voor terreinbeheer een nieuw item. Het onderhoud is vaak uitbesteed aan een onderhoudsbedrijf. Men verdiept zich niet in de onderhoudsmaatregelen. Daar kan het fout gaan. Er blijkt in veel gevallen geen controle te zijn op de mate van duurzaamheid van het onderhoud. Fer Koenders van Unipol:

“In ons bedrijf gaan we bewust om met milieugevaarlijke stoffen. En buiten gebruikten we dergelijke stoffen zonder dat we er eigenlijk erg in hebben”.

Bedrijven zouden hier bewuster mee om moeten gaan. Ook al is het terreinonderhoud geen corebusiness. Het verdient meer aandacht. Een bedrijf dat MVO serieus neemt, zorgt ook voor een grondwatervriendelijk terreinonderhoud.


kempenairportKempen Airport
Noud Fransen is eigenaar van Kempen Airport. Samen met zijn broer en zus. Op de Budelse luchthaven zijn circa 106 vliegtuigen gestationeerd. Van eenmansvliegtuigjes tot vliegtuigen voor 10 personen. Met ongeveer 200 vliegbewegingen per dag, zo’n 80.000 per jaar! Het overgrote deel van de vluchten zijn zakelijke vluchten. Met bestemmingen in o.a. Italie, Scandinavie en Oost-Europa. Wat hebben vliegtuigen met Schoon Water te maken? Kempen Airport is een luchthaven van 55 ha met 8 ha verhardingen en ligt in de 100-jaarszone van het waterwingebied Budel.

Lees meer...

Fransen:

“Van die 8 ha bestaat ongeveer 4 ha uit platforms van betonklinkers. Het onkruid tussen de klinkers lieten we 1x per jaar spuiten door een loonwerker. Vanuit het project Schoon Water werd gevraagd of we interesse hadden in niet-chemische methoden om de platforms onkruidvrij te houden. Daar hebben we ja op gezegd. Het is altijd goed om meer kennis te krijgen over andere technieken.” “Branden van het onkruid was op de luchthaven niet efficiënt. Het oppervlak is te groot. We hebben toen het borstelen uitgeprobeerd. Dat was helaas geen succes. Van de borstels kwamen soms stalen naaldjes af. Deze kunnen door de straalmotoren van de vliegtuigen worden opgezogen. Met mogelijk enorme schade. Om deze reden is het ook erg belangrijk dat het terrein vrij is van onkruid. Graspolletjes kunnen namelijk zand en steentjes vasthouden. Die vervolgens in de straalmotoren terecht kunnen komen.”

Kempen Airport gebruikt de WAVE

“Sinds 2008 doen we mee met een proef om onkruid te verwijderen met hete lucht. Het succes is niet zo groot als we verwacht hadden. Gedeelten van het 4 hectare klinkerplatform worden niet zo schoon als we willen. Hier blijft het onkruid ondanks de behandeling stug aanwezig. We denken dat de behandeling niet genoeg warmte tot in de wortels brengt. Het onkruid wordt niet volledig vernietigd.”

De luchthaven onderzoekt om in 2011 over te stappen op de WAVE techniek: het tegengaan van onkruid met heet water. Het kostenplaatje van niet-chemisch onkruidbeheer is nog een punt van aandacht voor de luchthaven.

 

Maatregelen

Een (industrieel) bedrijf beheert vaak een aanzienlijk eigen terrein met verhardingen en groen. Hieronder leest u hoe u deze zonder chemische middelen schoon kunt houden.

VHGflyer-voorkantDe flyer chemievrij onderhoud kunt u als VHG-lid (hovenier of groenvoorziener) inzetten als PR-materiaal. Reik de flyer bijvoorbeeld uit aan een potentiële klant tijdens het offertetraject. Of deel de flyer uit op andere bijeenkomsten. De flyer biedt ruimte voor het opnemen van uw eigen bedrijfsnaam en contactgegevens. Met de flyer chemievrij onderhoud laat u als bedrijf zien dat u chemievrij beheer van openbare ruimten, particuliere tuinen of bedrijfsterreinen belangrijk vindt. Ook maakt u kenbaar dat u zonder chemische bestrijdingsmiddelen wilt en kunt werken. Schoon Water (met daarin partijen als Provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de 4 Brabantse waterschappen) ondersteunen deze chemievrije werkwijze van harte!

Download de flyer chemievrij beheer (pdf, printkwaliteit, 6 mb)

Voor gemeenten (en groenvoorzieners) verandert er veel op het gebied van het gemeentelijk onkruidbeheer. Vanaf 30 maart 2016 mag de professionele gebruiker geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken op verhardingen (enkele uitzonderingen daargelaten). Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook op ‘overige terreinen’. Hieronder staat het kort toegelicht.

Heb je vragen?

Verhardingen

Vanaf 30 maart 2016 mag de professionele gebruiker geen gewasbeschermingsmiddelen meer toepassen op verharding. Onder verharding valt asfalt, betonplaten, klinkers, grindpaden etc. Onderhoud van verhardingen is prima uitvoerbaar met niet-chemische methoden. Het verbod geldt ook voor de zogenaamde ‘groene middelen’. Deze mogen dus ook niet worden toegepast. Uitzondering op het verbod is alleen mogelijk als veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijden of waar chemievrije methoden uit veiligheidsoverwegingen (bijv. mogelijk brandgevaar) niet mogen worden toegepast. Er is een aantal gevallen waar chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, zoals op sommige niet-openbaar toegankelijke industriële bedrijven (BZRO-inrichtingen), delen van defensieterreinen en luchthavens met gecoate strips. Voor meer informatie zie onkruidvergaat.nl

Schoon Water heeft een TIPKAART chemievrij beheer groen en verharding gemaakt.

Overige terreinen

Professionele gebruikers mogen vanaf 1 november 2017 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op ‘overige terreinen’. Onder overige terreinen vallen siertuinen, grasvegetaties en overige beplantingen. Vanaf november 2017 mogen chemische gewasbeschermingsmiddelen alleen nog ingezet worden in uitzonderingssituaties.

Uitgezonderd van het verbod zijn de lastige bestrijding van bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, Aziatische boktor of eikenprocessierups. Volgens Schoon Water kan de eikenprocessierups zonder chemie bestreden worden met biologische middelen met daarin bacteriën die de rups aantasten in het larvestadium.

Een andere uitzondering betreft recreatiebedrijven, sport- en golfterreinen. De staatssecretaris heeft bepaald dat de beheerders van deze terreinen tot 2020 de tijd wordt gegeven om vrijwillig over te schakelen naar niet-chemische methoden.

Voor chemievrij beheer van natuurlijke grassportvelden heeft Schoon Water een Tipkaart Chemievrije Sportvelden gemaakt.

Voor meer informatie zie onkruidvergaat.nl

Achtergrond

Staatssecretaris Dijksma van Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 12 juli 2016 het gewasbeschermingsbeleid buiten de landbouw uiteen gezet. Achtergrond van het nieuwe beleid is de bescherming van de menselijke gezondheid (kwetsbare groepen) en milieu. Door een verbod op het gebruik van chemische stoffen die vermijdbaar zijn, verbetert de waterkwaliteit. Behalve dat het parlement dit onderwerp van groot belang vindt, moet ook volgens Europese regelgeving, maatregelen worden genomen. Hoofdlijn van het beleid is het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zie het verbod. Dijksma is ook voornemens een verbod op particulier gebruik in te stellen, als de sector het middelengebruik niet adequaat weet terug te dringen.

Maatregelen

Verharding & Groen
De Tipkaart Chemievrij beheer verharding & groen geeft u tips om als gemeenten uw verharding en groen chemievrij te beheren. De tipkaart gaat in op de onderwerpen: wetgeving, technieken en methoden, slim inrichten, kosten en aanbesteden.

Sportvelden
De Tipkaart Chemievrije Sportvelden geeft u tips om uw natuurlijke sportvelden zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren.
Ook zijn diverse presentaties beschikbaar met achtergrondinformatie, in het nieuwsitem over de lancering van de tipkaart chemievrije sportvelden.

Heeft u vragen?
Neem contact op met het Expert Team Chemievrije Sportvelden.
Bel 0345 470 758 of mail: info@schoon-water.nl

Lees meer...

Bladel ‘gouden’ gemeente
De gemeente Bladel heeft het certificaat Goud. Huub Willems (beheerverantwoordelijke voor gemeente Bladel) zegt: ”De overstap naar chemievrij beheer was niet zo’n moeilijke keuze voor ons. In het openbaar groen was het simpelweg niet nodig om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Midden jaren ’80 zijn we begonnen met het afbouwen van bestrijdingsmiddelen op de verhardingen, en sinds eind jaren ’80 gebruiken we helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Op de verhardingen was het wel even zoeken naar de juiste methode. In de gemeente Bladel hebben we 9 kilometer aan historische kasseienwegen. Hier zijn we compleet overgegaan op heteluchtmethode. Dat werkt prima en de kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van chemisch beheer.”

Dhr. Willems vertelt verder: “BDT gaat uiteraard niet alleen over onkruidbeheer maar is veel breder. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil, hondenpoep en het gebruik van meststoffen. Wij krijgen bijna geen klachten van bewoners en er is juist veel waardering voor dat alles zo netjes erbij ligt. Ten tweede geeft het bewustwording en activeert het bewoners om hun eigen omgeving milieuvriendelijk schoon te houden. Het werkt dus twee kanten op.”

Oss ‘zilveren’ gemeente met ambitie voor goud
Nina van Schagen (beheerder groen, water en ecologie gemeente Oss): “Sinds 2010 gebruikt de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer op verharding, in het groen en op sportvelden, behalve in uitzonderingsgevallen. Dit leverde als eerste Nederlandse gemeente het certificaat ‘Zilver’ op! BDT is een meetlat waarmee gemeenten en bedrijven onderling hun duurzame prestaties kunnen vergelijken.” De gemeente Oss streeft echter naar ‘goud’. Wethouder Hoeksma: ”De gemeente Oss heeft nu zilver maar gaat voor goud. Het is belangrijk nu, en in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Meer info

Barometer Duurzaam Terreinbeheer; BDT-certificering
De Barometer heeft als doel bij het beheer van de openbare ruimte het gebruik van milieubelastende methoden en middelen (zoals bestrijdingsmiddelen) te minimaliseren. Door de brede aanpak staat het hoogste niveau van de barometer garant voor een werkelijk schone gemeente. U kunt goud of zilver certificaat behalen. Zie voor meer informatie de website van de Barometer

Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische bestrijdingsmiddelen om onkruiden, schimmels of insecten te bestrijden. Daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde biociden. Dit zijn bijvoorbeeld slakkenkorrels, rattengif of chemische producten om algen van het terras te verwijderen. Er zijn belangrijke redenen om tuin of terras zonder deze middelen te onderhouden:

 • Een belangrijke reden is dat in bestrijdingsmiddelen (werkzame) stoffen zitten die bij gebruik een risico zijn voor de gezondheid. Niet voor niets dient de toepasser beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van handschoenen om fysiek contact te voorkomen.
 • Een tweede reden om chemische bestrijdingsmiddelen niet te gebruiken is dat het leidt tot vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Regelmatig meten drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. Dit heeft een negatief effect op het waterleven. Ook kan het een probleem vormen voor andere insecten zoals bijen. Het middel kan ook terecht komen in de bodem. Dit kan schadelijk zijn voor al het bodemleven: diertjes en schimmels.
 • Daarnaast is het belangrijk dat de bron van ons drinkwater schoon blijft. Bestrijdingsmiddelen horen daar natuurlijk niet in thuis.

Gelukkig is het in bijna alle gevallen mogelijk om zonder chemische bestrijdingsmiddelen te werken. Lees hier de milieuvriendelijke tuintips.

Doe je mee?

Alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen (boeren, bedrijven en gemeenten) werken er aan om hun middelgebruik te beperken. Wist je dat gemeenten en hoveniers geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken op verharding (vanaf maart 2016) en in het groen (vanaf november 2017)? Sportvelden en recreatiebedrijven hebben met het ministerie van Intrastructuur en Milieu afgesproken vanaf 2020 chemievrij te werken. Hier blijft voor een aantal situaties chemie beschikbaar tot en met 2022. Daarnaast worden burgers op verkooppunten (zoals tuincentra) beter voorgelicht, zodat ook zij minder gaan gebruiken. Zo dragen burgers, gemeenten, hoveniers, bedrijven en sportclubs hun steentje bij. Met de watervriendelijke tuintips kun je al direct aan de slag.

Vragen?

Neem contact op met het Schoon Water Loket via tel. 0345 470 758 of e-mail info@schoon-water.nl

Watervriendelijke tuintips

Als bewoner kun je zónder gebruik van bestrijdingsmiddelen de siertuin of moestuin beheren. Zo blijft het water en de bodem schoon.

Neem een kijkje op de website van VELT voor tips om ecologisch te tuinieren. Hier vind men tips om te tuinieren zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Daarnaast wordt er gestreefd naar een minimum aan tuinafval en het beperken van energie- en waterverbruik.

Met de app Tuintalent leer je alles over ecologisch tuinieren. Zo maak ook jij van je terras, oprit of tuin een wonderlijk plekje. En dat helemaal met respect voor plant en dier. Tuintalent is gratis te downloaden voor je smartphone, zowel voor Android als iOS.

Tips: onkruid
 • Verwijdert u onkruid met de hand? Trek dan ook de wortel eruit. Zo blijft het onkruid langer weg.
 • Door vaak te schoffelen, maakt u steeds een nieuw kiembed voor onkruidsoorten. Het is beter onkruid te plukken, zodat de wortel meekomt.
 • Onkruid tussen de tegels sterft af als u er kokend water over giet.
 • Groene aanslag schrobt u gemakkelijk van het terras met heet water.
 • Koop en gebruik gereedschap dat het gemakkelijk maakt om onkruid te verwijderen, zoals schoffels, krabbers, borstels of branders. Zie ook: www.youtube.com/watch?v=-cU7k9F9y1U
 • Veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden weg. Het zand kan niet meer als kiembed dienen, dus u heeft minder last van onkruid.
 • Leg worteldoek onder uw nieuwe bestrating, of  gebruik grote tegels. Leg de tegels zo strak mogelijk tegen elkaar aan. Onkruid vindt dan moeilijker zijn weg.
 • Een methode om ongewenste plantengroei in de tuin tegen te gaan, is mulchen: de bodem bedekken met een laag dood organisch materiaal. Bedek de open grond tussen de planten met bijvoorbeeld cacaodoppen, houtsnippers of schelpen. Dit onderdrukt de onkruidgroei. De producten zijn te koop in tuincentra.
 • Plant bodembedekkers in uw tuin. Deze bedekken de grond volledig, zodat onkruid geen kans krijgt. Plant bodembedekkers dicht bij elkaar.
 • Dichte beplanting verhindert het kiemen van onkruidzaad.
 • Sommige onkruiden kunnen ook nuttig zijn. Als bodembedekker kunnen ze voorkomen dat de grond verdroogt. Ook kunnen ze een waardplant zijn voor de vuurvlinder en ze zijn erg in trek bij hommels.
 • Met slechte compost worden slechte onkruidzaden (en soms ook ziekten) in de tuin gebracht. Gebruik alleen gegarandeerd kiemvrij materiaal.

Meer adviezen

Tips: plaaginsecten in de siertuin
 • Voorkom plaaginsecten zoals luizenemelten (larve langpootmug) en slakken door het stimuleren van natuurlijke vijanden: vogels, spinnen, lieveheersbeestjes en egels. U trekt ze aan door nestkastjes te plaatsen, bloemen met nectar in de tuin te zetten en rommelhoekjes te creëren. Zie ook: www.youtube.com/watch?v=zUo5-ar6TdY
 • Vang slakken door het ingraven van een glazen potje met bier. Alle slakken verzamelen zich “aan de bar”. Schenk om de twee dagen een nieuw drankje voor de slakken in. Zie ook: www.youtube.com/watch?v=ILRmKHxeGHg
 • U kunt ook aaltjes inzetten als milieuvriendelijke biologische bestrijdingsmethode tegen slakken. Aaltjes zijn te koop via internet.
 • Gebruik geen slakkenbestrijdingsmiddelen. Die zijn namelijk ook giftig voor dieren die u wel graag in uw tuin ziet en die de slakken eten.
 • Leg jute zakken of rabarberbladeren op de grond. De slakken kruipen eronder en daarna kunt u ze verplaatsen.
 • Last van luizen? Meng een liter water, een eetlepel vloeibare groene zeep en een eetlepel spiritus door elkaar. Schud goed en verstuif het mengsel met een plantenspuit over de luizen.
 • Wilt u luizen voorkomen op een rozenstruik? Plaats er dan lavendel onder.
 • Lieveheersbeestjes, spinnen en oorwormen zijn de natuurlijke vijanden van luizen. Zij houden van rommelige hoekjes met organisch materiaal waarin zij kunnen schuilen en jagen. Maak dus een takkenhoopje, of laat wat langere kruiden staan. Egels vinden dit ook prettig en eten weer de slakken op.
 • Mieren hebben een hekel aan houtzaagsel, tomatenplanten, afrikaantjes en goudsbloemen.
 • Stinkende containers? Doe een scheutje natuurazijn in uw container. Werkt prima tegen maden en vliegjes.
 • Hang nestkastjes op in uw tuin. Vogels eten slakken, emelten, luis, enzovoort.
 • Emelten en engerlingen (larve kever) eten onkruiden. Houd uw tuin dus onkruidvrij als u deze insecten wilt voorkomen. U kunt ook Pyrethrum mengen met zemelen en dit verspreiden in de tuin. Hier houden ze niet van. Deze middelen zijn te koop bij het tuincentrum.

Meer adviezen

Tips: plaaginsecten in de moestuin
 • Verwijder plantendelen die zijn aangetast door schimmels zo snel mogelijk. Gooi ze niet op de composthoop. De temperatuur in veel composthopen wordt namelijk niet hoog genoeg om deze schimmel(sporen) te vernietigen. Als u de compost gebruikt, geeft u de schimmel opnieuw de kans om een plant aan te tasten. Gooi de plantendelen in uw groenbak.
 • Kijk eens welke feromonen er te koop zijn. Deze geurstoffen zorgen ervoor dat u eerder een mogelijke plaag ontdekt en beide geslachten zich dus niet kunnen voortplanten in uw moestuin.  Er zijn bijvoorbeeld feromonen tegen de fruitmot.
 • Aaltjes zijn te voorkomen door het zaaien van afrikaantjes, kogeldistel, Oostindische kers, en goudsbloem. Afrikaantjes helpen ook tegen witte vlieg en wortelvlieg.
 • Emelten, engerlingen en aardrups houden van onkruiden. Houd uw tuin dus onkruidvrij als u deze insecten wilt voorkomen. U kunt ook Pyrethrum mengen met zemelen en dit verspreiden in de tuin. Hier houden ze niet van. Deze middelen zijn te koop bij het tuincentrum.
 • Leg acryldoek en insectengaas over uw groenten. Dit is een goede manier om te voorkomen dat nachtvlinders hun eitjes afzetten op uw planten en de rupsen schade aanrichten aan uw gewassen. U bestrijdt hiermee ook allerlei soorten vliegen, zoals preivlieg en koolvlieg.
 • Aardappelziekte (phytopthora) voorkomt u door op ruggen te teelten en door resistente of minder vatbare rassen te teelten. Verwijder direct bovengrondse aangetaste delen, zodat de ziekte zich niet verspreidt.
 • Bladluis kan bestreden worden door bijvoorbeeld de gaasvlieg uit te zetten. Roofmijt uitzetten helpt tegen spint. Bedrijven die deze natuurlijke vijanden verkopen, zijn te vinden op internet.

Meer adviezen

Tips: presentatie over bemesting en bestrijding in uw moestuin
Download hier de pdf.

Heb je nog vragen dan kun je deze stellen op het Schoon Water Forum. Ook als jezelf een goede tip hebt voor milieuvriendelijk onderhoud van jouw tuin, dan horen we dit graag op het forum. Meer tips kun je vinden op www.onkruidvergaat.nl

Wonen en werken in grondwaterbeschermingsgebied

Werk of woon je in een grondwaterbeschermingsgebied dan kun je zelf ook een bijdrage aan het in standhouden van het gebied leveren. Hierbij wat tips.

 1. Ga na of je in een grondwaterbeschermingsgebied woont of werkt. Dit is met borden in het gebied aangegeven. Of vraag het na op het gemeentehuis;
 2. Ga je iets in de bodem doen, graven of (ver)bouwen, dan kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Meld zulke activiteiten vooraf bij de omgevingsdienst in de betreffende regio;
 3. Bodemenergiesystemen zijn verboden. Alternatieven hiervoor zijn luchtwarmte systemen, warmte uit elektriciteit of aansluiting op het warmtenet;
 4. Parkeer alleen op verhard terrein. Was je auto niet op straat, maar bij een wasstraat of wasplek met waterdichte vloer. Ververs olie alleen op een plek met vloeistofdichte vloer;
 5. Gebruik bij het tuinieren alleen natuurlijke bestrijdings- en schoonmaakmiddelen (heet water, stoom) en geen kunstmest. Verwijder onkruid met de hand en plant bodembedekkers tegen onkruid;
 6. Gebruik buiten verf op waterbasis en geen bouwmaterialen waaruit stoffen uit kunnen logen, zoals zinken dakgoten;
 7. Gooi as van de barbecue of open haard in de vuilnisbak;
 8. Als je overtredingen ziet, zoals chemicaliën of oliën die worden gemorst, neem dan contact op met Omgevingsdienst/milieuklachtencentrale via 073 – 681 28 21.

Lessen voor scholen

Drinkwaterbedrijf Brabant Water geeft lessen op basisscholen. Na deze lessen weten de leerlingen waarom schoon water belangrijk is en wat ze er zelf aan kunnen doen om het water schoon te houden. Hier kun je als leerling of docent terecht voor meer informatie.

Wil je alvast een voorproefje? Weet je bijvoorbeeld hoe milieuvriendelijk drinkwater is? Of hoe je zuinig kunt omgaan met drinkwater? Hoe werkt het drinkwaterbedrijf aan een beter milieu? Lees hier de antwoorden.

Van 2015 – 2019 hebben Brabant Water en Schoon Water Brabant samen meer dan 60 ‘Schoon Water-lessen’ op scholen gegeven. Zo zijn in totaal meer dan 1000 Brabantse leerlingen bereikt. Hierbij krijgen leerlingen van groep 6 t/m 8 van Brabant Water, CLM en Delphy gastlessen over hoe drinkwater geproduceerd wordt en hoe dat schoon te houden is. Doordat de kinderen opdrachten mee naar huis krijgen, leren ook hun ouders over schoon water.

Icoon SWZIn Zeeland liep het project van 2015-2018. Hierbij zijn een groot aantal agrarisch ondernemers betrokken geweest en daarnaast ook alle 13 gemeenten binnen de provincie.

Organisatie
Schoon Water Zeeland was een initiatief van de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides waterbedrijf, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en ZLTO. CLM en DLV Plant (nu Delphy) verzorgden de uitvoering.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Leendertse (CLM), pele@clm.nl, 0345 470 751.

Rapportages

Reacties zijn gesloten.