Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei op 2 juli 2015

De opbrengstontwikkeling in de teelt van suikerbieten heeft laten zien dat er veel mogelijk is. Elke regio heeft daarbij zijn eigen mogelijkheden en uitdagingen. Kennis is belangrijk om dit in de toekomst vol te houden en elke regio en individuele teler op dit niveau te brengen. Dit geldt ook voor de teelt van cichorei, waar nog vele stappen gezet kunnen worden.

IRS (Kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) organiseren daarom een Praktijkdag op 2 juli 2015 op PPO-locatie Vredepeel en bieden een uitvoerig programma aan. Er is een doorlopende bedrijvenmarkt en via een geleide rondgang, ‘s ochtends en ‘s middags, kan kennis genomen worden van de diverse thema’s.

Schoon Water Brabant en DLV Plant zijn ook vertegenwoordigd met een stand.


Programma

08.30 uur Praktijkdag open met doorlopend bedrijvenmarkt
09.20 – 13.50 uur Start geleide grondgang
09.30 – 14.00 uur Uitleg in het veld bij diverse proeven en demo’s
11.30 – 16.00 uur Demonstratie spuitdoppen en reiniging veldspuit
12.00 – 16.30 uur Afsluiting programma’s
18.00 uur Afsluiting praktijkdag

Thema’s

Suikerbieten:
Rassenproef rhizoctoniaresistentie; Bemesting – 5e actieprogramma Nitraat; Bladschimmels; Organische stof op peil houden; Mechanische onkruidbestrijding; Diagnostiek

Cichorei:
Genetische vooruitgang; Opbrengstverhoging; Onkruidbeheersing; Organische stof op peil houden; Mechanische onkruidbestrijding ; Diagnostiek


PPO-locatie Vredepeel
Vredeweg 1c
5816 AJ VREDEPEEL
0478 538 240

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Loonwerkers, Vollegrondsgroente met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.