BOS-advies helpt lelietelers om vuurbespuitingen met gemiddeld 24% te verminderen

Zonder opbrengstderving!
Beslissingsondersteunende systemen (BOS) adviseren agrariërs over de gewasbescherming, op basis van de weersvoorspellingen, modellen en/of sensoren. De afgelopen twee jaar hebben acht lelietelers deelgenomen aan een praktijkproef met BOS-adviezen voor de schimmel Botrytis (vuur). Daaruit blijkt dat de telers, onder de omstandigheden van 2022, toe kunnen met gemiddeld een kwart minder vuurbespuitingen, zonder opbrengstderving. “BOS zorgt voor betere bewustwording over wel of niet spuiten. Onder de juiste omstandigheden kan het echt met minder”, aldus één van de deelnemers.

Werkt BOS in de praktijk?

De aanleiding voor de praktijkproef waren onderzoeken van de WUR, HLB en ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) uit 2019 en 2020. Uit die proeven bleek met behulp van BOS-adviezen aanzienlijke middelreductie in de lelieteelt tegen Botrytis mogelijk te zijn zonder opbrengstderving. Brede implementatie van BOS in de lelieteelt bleef echter uit. Het doel van de praktijkproef was dan ook tweeledig:

  1. Kan een BOS-advies ook op praktijkbedrijven leiden tot vermindering van het aantal vuurbespuitingen zonder opbrengstderving?
  2. Welke factoren belemmeren de lelietelers om af te gaan op het BOS-advies?

Proefopzet

Acht lelietelers in Nood-Holland, Drenthe, Limburg, Flevoland en Gelderland ontvingen in 2021 en 2022 gedurende het groeiseizoen dagelijks het Optibol advies (een BOS-advies van Agrovision). Verder ontvingen zij een weerstation van Sencrop, die in het proefperceel kwam te staan en gekoppeld werd aan het BOS-advies (foto links). De telers voerden bespuitingen uit op twee (delen van) percelen: het ene volgens een regulier spuitschema, het andere volgens BOS-advies (foto rechts). Hierin werden ze begeleid door HLB BV en CLM Onderzoek en Advies BV.

Resultaat: de cijfers en ervaringen

In 2021 viel er veel neerslag en was de infectiedruk dermate hoog dat er op het reguliere perceel en de BOS-strook dezelfde bespuitingen zijn uitgevoerd. In 2022 was het aantal bespuitingen op de BOS-strook lager dan op het reguliere perceel; gemiddeld een kwart minder. Bovendien was de milieubelasting voor grondwater en bodemleven ook gemiddeld 25% lager op de BOS-strook. Er was geen verschil in vuurdruk zichtbaar tussen beide stroken.
De huidige deelnemers ervaren geen belemmeringen meer om BOS toe te passen. De belemmering die een enkele deelnemer ondervond was de afwijzing van de contractgever om BOS toe te passen. Op basis van de ervaringen en resultaten van dit project hopen we de terughoudendheid van contractgevers weg te kunnen nemen. Voor wie het BOS nieuw is, is support van de toeleverancier van het BOS bij de start van het gebruik aan te raden. Eén van de deelnemers vertelt:

Het project was een duwtje in de rug om te minderen met middelengebruik. Door goed nadenken, in combinatie met BOS en een adviseur, kun je een goed onderbouwde beslissing maken om een bespuiting al dan niet achterwege te laten. Tip: begin klein; met een hoekje van de minst gevoelige soort.

De resultaten zijn samengevat in een informatiefilmpje. Dit filmpje is te vinden op Youtube.

Organisatie
De praktijkproef wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies BV en HLB BV. Het project wordt gefinancierd door het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij en door de provincies Flevoland, Gelderland en Limburg.

Meer informatie: Monique Mul, CLM

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.