Schoon Water tip: Investeringssubsidie vanuit POP3+ tot uiterlijk 31 januari

Nog tot en met 31 januari kan er aanspraak gemaakt worden op de investeringssubsidie vanuit POP3+ 2022. Het is mogelijk voor agrarisch ondernemers om subsidie aan te vragen voor moderne of duurzame investeringen op en rond het bedrijf. Investeringen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen kunnen via deze subsidie deels bekostigd worden. Meer informatie vindt u op de RVO website: rvo.nl/subsidies-financiering/investering-pop3-2022

Hoogte subsidie
Het subsidiepercentage is 40%. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is €20.000 en maximaal €150.000. Het budget voor deze subsidie is 14 miljoen en wordt gelijk verdeeld over de 5 investeringscategorieën, oftewel 2,8 miljoen per categorie.

De 5 investeringscategorieën zijn:

  1. Precisielandbouw en Smart Farming
  2. Digitalisering
  3. Water, droogte, verzilting
  4. Duurzame bedrijfsvoering
  5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Op de “Lijst met investeringen” waar u subsidie op kan krijgen, staan o.a. de volgende Schoon Water maatregelen:

  • Spuitmachines met driftreducerende opties
  • Cameragestuurde schoffelmachines
  • Beslissingsondersteunende systemen
  • Robots voor bestrijding van ziekten, plagen of onkruid
  • Aanleg van overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief een voorziening voor opvang en opslag en zuivering of verdamping van waswater

Een goede kans voor u als Schoon Water deelnemer. Heeft u plannen voor een investering? Wilt u de kans op subsidie benutten? Check de regeling en neem dan contact op met Schoon Water. De volledige lijst met investeringen is te vinden op de website: lijst met investeringen voor investeringsregeling POP3+ 2022. 

Duurzaamheidsscore
Let bij uw keuze wel goed op het puntenaantal (duurzaamheidsscore) die achter de investering staat. Als het budget van een categorie (A-E) is overschreden, krijgen de investeringen met het hoogste puntenaantal voorrang!

Binnen dezelfde categorie
Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen dezelfde categorie subsidie aangevraagd? Dan wordt het gemiddelde berekend. Gaat u bijvoorbeeld investeringen doen binnen B1: Digitale voorzieningen voor weidegang (18 punten) en binnen B5: Robotisering – akker- en weidevogels (14 punten)? Dan krijgt uw aanvraag een score van 16 punten. Komt het gemiddelde uit op 0,5? Dan ronden wij de score af naar boven.

In verschillende categorieën
Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen verschillende categorieën subsidie aangevraagd? In dat geval berekenen wij voor beide aanvragen apart de duurzaamheidsscore.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.