Schoon Water tip: Subsidie aanvragen groen-economisch herstel

Vanaf 20 december, is het mogelijk voor agrarisch ondernemers om subsidie aan te vragen voor duurzame investeringen op en rond het bedrijf. Op deze groen-economisch herstel subsidie kan aanspraak gemaakt worden t/m 14 februari. Investeringen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen kunnen via deze subsidie deels bekostigd worden. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op de website van RVO.

Het subsidiepercentage voor investeringen is zeker de moeite waard. Het subsidiepercentage is 60%. Voor jonge landbouwers (<40 jaar) zal dit zelfs 75% worden. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is €25.000 en maximaal is dat €150.000. De subsidie is voor investeringen gericht op:

  1. Precisielandbouw en smart farming.
  2. Digitalisering
  3. Water, droogte, verzilting
  4. Duurzame bedrijfsvoering
  5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Op de “Lijst met investeringen” waar u subsidie op kan krijgen, staan o.a. de volgende Schoon Water maatregelen:

  • Spuitmachines met driftreducerende opties
  • Cameragestuurde schoffelmachines
  • Beslissingsondersteunende systemen
  • Robots voor bestrijding van ziekten, plagen of onkruid
  • Aanleg van overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief een voorziening voor opvang en opslag en zuivering of verdamping van waswater

Let bij uw keuze wel goed op het puntenaantal (duurzaamheidsscore) die achter de investering staat. Als het budget van een categorie (A-E) is overschreden, krijgen de investeringen met het hoogste puntenaantal voorrang! Vraagt u binnen één categorie twee investeringen aan, dan wordt het puntenaantal gemiddeld. Bij overschrijding van het budget loopt u dus kans om de subsidie voor beide investeringen mis te lopen. Zie hier het stappenplan voor ‘Investeren in groen-economisch herstel’.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.