Schoon Water tip: Nieuwe duurzame investering mét subsidie

Om Schoon Water te realiseren is het belangrijk om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Hiervoor zijn praktische tips en toepassingen te vinden in de Toolbox Emissiebeperking. Bovendien kan er vanaf eind 2021 een groen-economisch herstel subsidie aangevraagd worden. Met deze subsidie is het mogelijk om een duurzame investering grotendeels te bekostigen.

Vanuit het Europees Herstelfonds (EHF) komt een budget van €52,4 miljoen beschikbaar voor een economisch sterkere en duurzamere landbouw. Deze subsidie vanuit het EHF kan aangevraagd worden door landbouwers. Het gaat hierbij om maatregelen die aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.

Het subsidiepercentage voor investeringen is zeker de moeite waard. Het subsidiepercentage is 60%. Voor jonge landbouwers (<40 jaar) zal dit zelfs 75% worden. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is €25.000 en maximaal is dat €150.000. De subsidie is voor investeringen gericht op:

  1. Precisielandbouw en smart farming
  2. Digitalisering
  3. Water, droogte, verzilting
  4. Duurzame bedrijfsvoering
  5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Met deze subsidieregeling kan bijvoorbeeld een wasplaats aangelegd worden, waarmee erfemissie gereduceerd wordt. Daarnaast vallen ook investeringen als een schoffel(machine), onkruidrobot of driftreducerende spuittechniek onder de regeling. De precieze invulling is nog niet bekend. Terwijl u subsidie alleen kan aanvragen van 20 december 2021, 9:00 uur tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur.

Dit is een vooraankondiging. Zodra de subsidieregeling definitief is en u een aanvraag kan indienen, sturen we u als Schoon Water deelnemer weer bericht. U kan ondertussen ook zelf kijken op de website van rvo.  

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.