Schoon Water tip: Optimale schimmelbestrijding in de boomteelt

Door de vrij natte zomer is er best wat schimmeldruk in de boomkwekerij en vaste plantenteelt. We bespreken een aantal aandachtspunten voor een optimale preventie en bestrijding van schimmels op het blad.

Echte meeldauw

Bemesting en bladmeststoffen
Een gezond gewas heeft een betere weerstand. Door optimale bemesting kunnen schimmelziekten worden voorkomen. Zowel in vollegrond als in pot is een optimale stikstofvoorziening van belang, in combinatie met een goede gift van de andere voedingselementen. Door zeer regelmatig bladmeststoffen met calcium, magnesium en sporenelementen te spuiten kunnen vaak ook aantastingen van schimmels worden voorkomen.

Een bemonstering op plantbeschikbare voeding kan hiervoor zinvol zijn, zowel bij potgrond als in vollegrond. Met name in potgrond en op lichte gronden is de voedingstoestand momenteel zeer grillig.

Soort fungiciden
Schimmelziekten kunnen worden bestreden met contactfungiciden en systemische fungiciden. Een specifieke groep is de strobilurinen. Met wat voor middel u te maken heeft leest u op het etiket, de info van de fabrikant of in de Gids Gewasbescherming.  Houd ook rekening met de milieubelasting van de middelen, zie hiervoor de milieumeetlat.

Contactfungiciden
Contactfungiciden hebben een brede en preventieve werking. Het middel hecht aan de buitenkant van het blad en voorkomt het binnendringen van sporen. Belangrijk is een goede bedekking, bij groei van de plant ontstaan onbedekte delen.

Bij contactfungiciden is snelle hechting aan het blad van belang. Er moet worden gespoten bij drogend weer. Voeg bij wisselvallig weer een hechter toe bij de contactmiddelen, bijvoorbeeld Prolong, Bond, Designer en Guard. Hechters verminderen de aandroogtijd en zorgen voor een betere regenvastheid. Dit komt de effectiviteit van het middel ten goede.

Systemische middelen
Systemische middelen werken daarnaast ook curatief. Ze worden opgenomen en door de plant getransporteerd. Schimmels die de plant binnendringen, of al aanwezig zijn, worden gedood. Bij een zware aantasting (bijvoorbeeld meeldauw) is een systemisch middel belangrijk. Afwisseling van middelen is daarbij wel belangrijk, hiervoor dienen middelen uit een andere chemische groep gekozen te worden.

Systemische fungiciden worden opgenomen en getransporteerd in de plant. Daarvoor moet gespoten worden bij groeizaam weer en een niet te lage luchtvochtigheid.

Milieubelasting
Door een optimale bemesting en toepassing van bladmeststoffen, krijg je een weerbare plant die beter bestand is tegen schimmelziektes. Is er toch een bespuiting nodig? Gebruik de milieumeetlat voor een bewuste keuze en spuit onder de juiste (weers)omstandigheden voor een goede effectiviteit. Hierdoor is uiteindelijk minder middel nodig. Dit is goedkoper en beter voor het grond- en oppervlaktewater.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.