Druppelirrigatie in de preiteelt

Op maandag 26 juli is er weer een Schoon Water bijeenkomst voor prei telers gehouden. Ditmaal op het bedrijf van Schoon Water telers Arnold en Luc Hendrickx die o.a. prei en ijsbergsla telen voor Bakker Barendrecht. Dit jaar hebben ze voor het eerst druppelirrigatie aangelegd op drie kleine, onhandig gelegen percelen. Ze zijn te klein voor een makkelijke beregening. 

Toevoer van meststoffen aan het druppelsysteem

Druppelirrigatie
Hendrickx heeft de t-tape op 10-15 cm onder (de wortel van) het gewas geplaatst. Op deze manier voorkom je dat je ze met de machines kapot rijdt. Voor het plaatsen is een geleider voor de rol t-tape op de plantmachine gemonteerd. De bandenspanning is op 0.8 gezet, door diepere kouter.

Slangen vasthouden bij inzet om de water-doorloop te controleren. Vervolgens het aansluiten en een keer bol zetten van de t-tape voor een grond- of spuitbewerking, om aandrukken te voorkomen. De druk op de slangen is 0.8 bar.

Door te kijken naar het vochtgehalte van de grond kan meer of minder gedruppeld worden. Daarnaast kunnen ook meststoffen toegediend worden. Dit gebeurt met vloeibare stikstof, 1x per week. Er wordt 2 uur gedruppeld met meststoffen en daarna 1 uur om de leidingen schoon te krijgen.

T-tape op 10-15 cm onder de preiplant.

Voordelen van een constantere watertoevoer zijn:

 • Maximale benutting van het water
 • Toedienen van meststoffen
 • Beregenen met veel wind kan
 • Besparing van onkruid- en ziektebespuitingen door een sterker en vitaler gewas
 • Voor kleine, op zichzelf staande percelen waarbij beregenen onhandig gaat, biedt T-tape een uitkomst.

Het nadeel is dat de aanleg en het uit de grond halen tijd kost, en de t-tape niet hergebruikt kan worden. 

Resultaten spuitregistraties
Een korte bespreking van de resultaten van de spuitregistraties van 2020. Milieubelasting van het grond- en oppervlaktewater in de preiteelt is de afgelopen jaren gedaald. Voor grondwater zit de milieubelasting gemiddeld rond de 2500 mbp/ha (de uitspoelingsnorm is 500 mbp/ha). Middelen met een hoge belasting waren: fungiciden Luna Experience en Amistar Top en herbiciden Lentagran WP en Butisan S. De afgelopen jaren lag de belasting rond de 3000 mbp/ha. Belastende middelen voor het oppervlaktewater waren in 2020 Bromotril 250 SC en Tracer.

Figuur 2 Gemiddelde milieubelasting naar oppervlakte- en grondwater (mbp/ha) in prei. De rode lijn geeft de uitspoelingsnorm van 500 mbp/ha weer.

Gewasbescherming
Harrie vertelt vervolgens een stukje over de gewasbescherming in prei. Denk eraan dat de huidige, zware buien ervoor zorgen dat de pas gespoten middelen afspoelen en op deze manier in het oppervlaktewater terecht komen.

 • Phytophthora: het nieuwe middel Enervin SC komt goed uit de proeven en heeft bovendien een lage belasting naar grond- en oppervlaktewater.
 • Roest: dit jaar weinig last van door de vele regen. De sporen zakken door de regen naar de bodem en gaan verloren.
 • Trips: goede groeiomstandigheden (o.a. voldoende water) zorgen voor minder trips, de druppelaar werkt daar ook goed voor.

Kijk voordat je middelen gebruikt naar:

 1. Het probleem (phytophtora, alternaria, trips, etc.)
 2. De toegestane middelen (in waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied)
 3. Gebruik de milieubelastingkaart voor een bewuste middelkeuze
 4. Probeer af te wisselen (voorkomen resistentie)
Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.