Schoon Water tip: App voor geïntegreerde gewasbescherming in granen

De app ‘IPM Toolbox’ is ontwikkeld om gewassen te telen met zo min mogelijk emissies naar het milieu. Dit wordt o.a. gedaan door het beschikbaar stellen van kennis voor een betere monitoring van het gewas. In eerste instantie is deze app alleen toepasbaar voor granen. De IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM) ofwel geïntegreerde gewasbescherming, in de praktijk te brengen.

WintertarweApp IPM Toolbox, waarom?
Door de app IPM Toolbox op uw telefoon te installeren kunt u in het veld bepalen of de schadedrempel overschreden is. Zo weet u of er genoeg natuurlijke plaagbestrijders in het gewas aanwezig zijn om de plaaginsecten onder controle te houden. Daarnaast biedt de app veel informatie over natuurlijke plaagbestrijders en hoe je ze naar het gewas kan lokken. Door in het veld te ondersteunen bij waarnemingen en het maken van keuzes, biedt de app handvatten voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw.

Preventie, monitoring, interventie
Binnen IPM worden er drie stappen onderscheiden: preventie, monitoring en interventie. De IPM Toolbox helpt u op weg om graangewassen te monitoren en de plaagdruk te bepalen. Daarnaast bevat deze app informatie over preventie- en interventiemaatregelen.
Want hoe maak je nu de juiste afwegingen in de geïntegreerde gewasbescherming? Wanneer doet de natuur het werk en wanneer grijp je chemisch in? Welke duurzame alternatieven zijn er? Met de IPM Toolbox willen wij extra handvatten aanreiken en de plaagbeheersing verder verduurzamen.

De IPM Toolbox is een initiatief van ANOG in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Centrum voor Landbouw en Milieu, Aequator Groen en Ruimte, de Ontwikkelfabriek en Agrarische Natuur Drenthe. Het is een resultaat van het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ in Oost-Groningen en Drenthe, onder vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Informatie over monitoringsystemen in andere akkerbouwteelten kunt u hier lezen.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.