Schoon Water tip: Herbicide inzet najaar

Diverse percelen zijn of worden nog ingeplant met gescheurde vaste planten (oa Paeonia, Iris). De keuze om hier dan (bodem)herbicide in te zetten is afhankelijk van vele factoren. Allereerst moet voldaan worden aan wettelijke toelating en gewasgevoeligheid.

Let erop dat de weersomstandigheden, grondtype en onkruidbezetting aansluiten bij de eigenschappen van het (beschikbare) middel. Daarnaast is de milieubelasting ook een belangrijke factor. In het najaar zijn de verschillen groot tussen de middelen.

Straatgras en duist
Onder de huidige koude omstandigheden is Kerb (optimale temp 5-12 graden) goed inzetbaar en heeft een zeer lage milieubelastingpunten (MBP) score van 0 punten voor grondwater. Ter vergelijking, het selectieve grassenmiddel, Centurion Plus heeft nu een zeer hoge MBP van 2200 punten!

Kiemende onkruiden
Tegen kiemende onkruiden zijn nu een aantal opties mogelijk: Kerb, Az 500 (niet in waterwingebied), Stomp (o.a Paeonia), Devrinol, Butisan S (alleen Paeonia).

Gelet op de MBP hebben Kerb, Stomp en Devrinol sterk de voorkeur. Alle 3 de middelen hebben een 0 score voor MBP grondwater. Devrinol is een nieuw toegelaten middel. De ervaringen zijn nog minimaal hiermee. Voer bij inzet eerst proefbespuitingen uit.

Az 500 scoort daarentegen 1150 MBP en Butisan mag maar 1x per 3 jaar worden ingezet en heeft bij de inzet van 0,5 liter per ha een milieubelasting van 1700 punten. Chloor IPC is vervallen en niet meer toegelaten!

Lage MBP grondwater
Door het kiezen van middelen met een lage MBP score, is de impact op het milieu minder groot. Dit houdt het grond- en oppervlakte water schoner en is beter voor het milieu.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.