Schoon Water tip: Organische stof en grondbewerking

Binnen het project Schoon Water voor Brabant is op 9 september een demonstratie gehouden bij Marcel Michels Boomkwekerij. Naast een aantal elektrisch aangedreven machines voor de mechanische onkruidbestrijding (zie het verslag van de demodag) zijn grondbewerking, groenbemesters en organische stof beheer uitgelicht.

Profiel ecoploeg (verdichting van de ondergrond).

Bodemvruchtbaarheid
Een optimale vruchtwisseling staat centraal bij bodemvruchtbaarheid. Teeltmaatregelen zorgen hierbij voor behoud van organische stof aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Sterk bewortelende groenbemesters hebben de voorkeur zoals Japanse haver, bladrammenas (snelle bedekking) en Soedangras. Let hierbij wel op dat de ondergrond voldoende los is gemaakt voor inzaai om de doorworteling van het profiel te bevorderen. Dan wordt een diepe doorworteling gestimuleerd en stikstof in de ondergrond (tot 50-60 cm) vastgelegd.

Profiel spitten en onderwoelers.

Aanvullend passen we daarbij bodemverbeterende materialen toe. Het liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die bijdragen aan een betere bodem. Organische reststromen zoals bladmulch en (groen)compost hebben als voordeel dat deze laag in stikstof- en fosfaatgehalte zitten en dus weinig uitspoeling tot gevolg hebben.

De demo-groenbemester en grondbewerking bij Michels liet een duidelijke relatie zien tussen de aanvoer van diverse hoeveelheden organische meststoffen, het stikstof-niveau ondergronds en de doorworteling van het bodemprofiel bij ondiepe en diepe grondbewerking. Spitten met laag toerental en gelijktijdige inzet van onderwoelers op 40-50 cm (afhankelijk van profiel) gaf hier het beste effect om diepe beworteling te stimuleren (figuur 1 & 2).

Een optimaal bodembeheer geeft een optimale groei van de gekweekte producten zonder belasting van grond- en oppervlaktewater.

Bespreken van bodembewerking, organische bemesting en groenbemesters op een demoveld.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.