Schoon Water tip: Ridderzuring bestrijden in grasland

Ridderzuring is een hardnekkig overblijvend onkruid in grasland. Probeer er vroeg bij te zijn met bestrijden. Hoe jonger de planten des te gemakkelijker ze met een eenmalige bestrijding zijn aan te pakken. Bij oudere planten is een herhaling vaak noodzakelijk. De omstandigheden voor de bestrijding zijn nu gunstig, dus pak ridderzuring de komende tijd goed aan! De belangrijkste factoren voor een goed resultaat zijn: groeizaam weer en voldoende bladmassa.

Een flinke bladontwikkeling zonder bloeistengels is hét moment van bestrijding.

Groeizaam weer
De zuring moet goed aan de groei zijn omdat de middelen ingrijpen op het groeiproces. Op veel plaatsen heeft het geregend waardoor zowel het gras als de zuring weer goed aan de groei zijn. De optimale dagtemperatuur ligt rond de 20◦C, met een max van 25 ◦C en een min van 5 ◦C. Is de grond nog droog? Wacht dan tot het voldoende geregend heeft.

Voldoende bladmassa
Hoe meer blad de zuring heeft des te meer opname van het middel. Het beste moment is als de planten maximaal blad hebben tot begin van de vorming van een stengel (zoals op de foto). Het najaar geeft de beste bestrijding omdat dan de sapstroom meer naar beneden is. De plant slaat dan reservevoedsel op.

Volvelds of pleksgewijs
Wanneer het aantal planten te overzien is gaat de voorkeur uit naar een pleksgewijze bestrijding met de rugspuit. Door direct de eerste, jonge planten aan te pakken, voorkomt dat er enkele jaren later volvelds gespoten moet worden. Het resultaat wordt dan zeker niet beter. Bovendien geeft elke volvelds bespuiting ook een remming op de grasgroei.

Advies
Voor bestrijding van ridderzuring kan 30 gram Harmony SX per ha gekozen worden. Dit middel heeft een lage milieubelasting en kan ook gebruikt worden in grasklaver. Het middel Tapir (1,5 ltr per ha geeft ook een goede bestrijding maar heeft een veel hogere milieubelasting voor het grondwater. Gebruik de milieubelastingkaart voor grasland tijdens het kiezen van de bestrijdingsmiddelen. MBPKaart Gras 1,5-3 org stof MBPKaart Gras 3-6 org stof

Bij beide middelen kan 0,3 ltr Staran Top per ha toegevoegd worden, dit versterkt de werking op ridderzuring, brandnetel, muur en paardenbloem. Let op, bij grasklaver is deze toevoeging niet mogelijk.
De toevoeging van Cirran aan Harmony (of Tapir) is voor ridderzuring niet zinvol. Harmony werkt veel sterker (+++) t.o.v.  Cirran (+). Bovendien geeft Cirran een aanzienlijke verhoging van de milieubelasting.

Wachttijden maaien of beweiden
Harmony/Cirran: 14 dagen
Starane Top/Tapir: 7 dagen

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.