Update Schoon Water Demo 2020: Geïntegreerde onkruidbeheersing in de suikerbieten

Dit jaar is er in de suikerbieten een demo aangelegd waarbij geïntegreerde onkruidbeheersing vergeleken wordt met alleen chemische onkruidbestrijding. Geïntegreerde onkruidbeheersing koppelt de voordelen van chemische en mechanische onkruidbestrijding. Hierdoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig en is er minder uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. De eerste kiemgolf van het onkruid wordt hierbij chemisch bestreden en de resterende onkruiden mechanisch. De chemische bestrijding kan dan beperkt blijven tot 2-3 volvelds toepassingen na opkomst. Hierna volgt de mechanische onkruidbestrijding tot het gewas gesloten is. 

Type onkruidbeheersing

In de proef wordt gelet op verschillen in overblijvende onkruiden, kosten, arbeid en milieuwinst (in milieubelastingspunten). Chemische onkruidbestrijding op advies van de leverancier wordt vergeleken met LDS-chemische onkruidbestrijding en LDS-chemisch in combinatie met mechanisch. Hieronder zijn de doseringen per recept weergegeven:

Bespuiting 1 Bespuiting 2 Bespuiting 3 Bespuiting 4/mechanisch
Recept op advies    van de leverancier 1,0 l Betanal Maxxpro

0,65 l Goltix Queen

1,0 l Betanal Maxxpro

0,8 l Goltix Queen

1,5 l Betanal Maxxpro

1,0 l Goltix Queen

0,3 l Frontier Optima

1,5 l Betanal Maxxpro

1,0 l Goltix Queen

0,6 l Frontier Optima

Recept LDS onkruid-bestrijding 0,75 l Betanal Maxxpro

0,6 l Goltix SC

1,0 l Betanal Maxxpro

0,75 l Goltix SC

1,0 l Betanal Maxxpro

0,75 l Goltix SC

0,3 l Frontier Optima

1,0 l Betanal Maxxpro

0,75 l Goltix SC

0,3 l Frontier Optima

LDS-chemisch samen met mechanisch 0,75 l Betanal Maxxpro

0,6 l Goltix SC

1,0 l Betanal Maxxpro

0,75 l Goltix SC

1,0 l Betanal Maxxpro

0,75 l Goltix SC

0,3 l Frontier Optima

Mechanisch

Resultaten tot nu toe

Op dit moment zijn er drie bespuitingen uitgevoerd. Waarbij onkruidwaarnemingen gedaan zijn zowel vlak voor elke bespuiting als ongeveer één week na elke toepassing. De voornaamste onkruiden die voorkwamen op het perceel zijn: zwarte nachtschade, melganzevoet, vogelmuur en hondspeterselie.

Uit de waarnemingen lijkt het LDS-chemisch recept voldoende vergelijkbaar met het leverancier recept. Het effect van de middelen ten opzichte van de verschillende onkruidsoorten heeft voldoende gewerkt.

Minder bespuiten in droge jaren

Verder lijkt een vierde bespuiting dit jaar niet nodig op dit perceel. Het perceel staat vrijwel helemaal ‘schoon’ van onkruid. In droge jaren kan op verschillende percelen vaak met één bespuiting minder uit te voeten. Wel wordt vlak voor het sluiten van het gewas nog geschoffeld in het LDS-chemisch in combinatie met mechanisch recept, om te kijken wat dit voor effect heeft op de eventuele nakiemers en het gewas.

Dit bericht is geplaatst in Persberichten, Resultaten, Teelttips, Vollegrondsgroente met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.