Schoon Water tip: Aanslag en onkruidbestrijding in nieuwe teelten

De laatste weken zijn er in de volle grond veel nieuwe teelten van coniferen, sierheesters, rozen en vaste planten opgezet. Aanslag en onkruidbestrijding zijn hierbij belangrijk. Mede door het droge weer en zeer hoge instraling is de aanslag van o.a. coniferen wortelgoed in de volle grond lastig. Bovendien zie je dat onkruid heel goed kiemt.

Aanslag wortelgoed verbeteren

Op diverse plaatsen zien we uitval van o.a. coniferen wortelgoed, ondanks het regelmatig beregenen. De aanslag kan verbeterd worden door het geplante materiaal op tijd te snoeien. De snoei verkleint het verdampend oppervlak en hierdoor slaat de plant wat gemakkelijker aan.

Mechanische onkruidbestrijding

Momenteel kiemt er bovendien ook veel onkruid. Met dit droge weer is mechanische onkruidbestrijding voor allerlei nieuwe teelten in de boomkwekerij prima uit te voeren en zeer effectief. Door mechanische onkruidbestrijding zijn minder onkruidbestrijdingsmiddelen nodig, waardoor de milieubelasting afneemt.

Belangrijk is om na het planten de grond 1-2 keer te schoffelen. De grond ligt dan vlak en de eerste kiemende onkruiden worden hiermee bestreden (figuur 1). Nu kan de grond beregend worden. Door de bodem daarna te beregenen komt deze mooi gesloten te liggen. Blijven schoffelen met droog weer is een goede optie. Eventueel kan er op de vochtige en gesloten bodem afgespoten worden tegen kiemend onkruid.

Figuur 1. Uitgeplante Taxus baccata. Het perceel moet nog geschoffeld worden om de grond vlak te leggen en de eerste kiemende onkruiden te bestrijden.

Schoffelen in coniferen kan perfect uitgevoerd worden met een gewasgeleide schoffel of een beweegbare wiedeg (figuur 2). Evenals in bos- en haagplantsoenen (o.a. beuken), waar schoffelen in combinatie met wiedeggen veel wordt toegepast. Deze gewassen staan snel goed vast en groeien sterk verticaal omhoog. Heesters zijn voor het gebruik van een beweegbare wiedeg teveel vertakt, waardoor dit niet goed werkt. In rozen wordt veel aan- en afgeaard bij de start van een nieuwe teelt. Dit heeft een goede werking in het huidige droge weer.

Figuur 2 Schoffelen d.m.v. een geleidbare schoffel met torsiewieders.

Onkruidbestrijding door bodembedekking

Compost of bladmulch kan goed gebruikt worden als bodembedekker, dit bevordert de aanslag en verlaagd de onkruiddruk. De laag moet wel voldoende dik zijn (circa 4cm) om goed te werken. Door het afstrooien houdt de bodem beter vocht vast en is de aanslag met droog schraal weer beter! Bodembedekkers kunnen toegepast worden bij o.a. coniferen stekken en zaailingen na het uitplanten (figuur 3) en ook bij sierheester stekken op bedden. Bij sierheesters moeten de stekken vaak eerst wel wat groeien om af gestrooid te kunnen worden.

Figuur 3 Uitgeplante zaailingen van Taxus baccata met bodembedekker

Goede aanslag zorgt voor een gezondere plant

De planten blijven gezonder, wanneer ze goed aanslaan en verbranding (door de hoge instraling) wordt voorkomen. De kans op ziekten en plagen wordt hierdoor verlaagd. Door deze betere weggroei kunnen bespuitingen tegen ziekten en plagen voorkomen worden en is de milieubelasting veel lager!

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.