Bekendmaking uitzonderingen gewasbescherming openbare ruimte

Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers (aannemers, gemeente-ambtenaren, sportveldbeheerders, etc.) geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Op dat verbod geldt een aantal uitzonderingen voor de openbare ruimte en sportvelden; deze uitzonderingen zijn aangescherpt per 1 april 2020.

Er wordt alleen nog een ‘uitzondering’ gemaakt voor een onkruid, schimmel of insect, waarvoor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel momenteel onvermijdelijk is, omdat een andere effectieve bestrijdingsmethode nog niet beschikbaar is. De lijsten met uitzonderingen zijn opgesteld op advies van deskundigen uit het vakgebied. Het deskundigenadvies voor sportveldenbeheer, het advies voor invasieve plantensoorten en de regeling met daarin (aan het einde van de regeling) de lijst met uitzonderingen sportvelden zijn nu beschikbaar.

Leeswijzer Lijst met uitzonderingen:

Bedrijfsterreinen: Op sommige locaties mag niet gewerkt worden met open vuur of draaiende motoren en daarom is in deze situaties het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wel toegestaan. Deze middelen mogen dan echter niet op het gehele bedrijfsterrein worden gebruikt, maar enkel in speciaal aangewezen gevarenzones (zoals een ATEX-zone) of binnen een afstand van 10m tot de dichtstbijzijnde rand van het object dat verwijderd moet blijven van open vuur of draaiende motoren. De uitzondering geldt ook voor de zone van 10m vanaf een installatie voor hoogspanning die niet eenvoudig kan worden uitgeschakeld (toelichting 2.1).

Moeilijk bestrijdbare plantensoorten: Er is een speciale lijst met bomen, struiken en kruidachtigen die maar moeilijk chemievrij zijn te beheren en waarvoor daarom nog een uitzondering geldt op het verbod. Ten opzichte van vorig jaar zijn een aantal soorten van de lijst verwijderd, omdat zij met goed beheer inmiddels voldoende te bestrijden zijn. De soorten waarvoor de uitzondering nu niet meer geldt, en waar dus geen gewasbeschermingsmiddelen meer tegen mogen worden gebruikt, zijn: ambrosia, zuurbes, rimpelroos, dwergmispel, trosbosbes, esdoorn, grauwe, witte abeel, reuzenberenklauw en moeraslantaarn. Ook de buxusmot valt niet langer onder de uitzondering (toelichting 2.2).

Sportgrasvelden & Golfbanen: Er zijn een aantal uitzonderingen op het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het sportveldenbeheer. De onkruiden, keversoorten en schimmels die dit betreft staan vermeld in twee tabellen in Bijlage XVII. Tegen deze soorten mag, wanneer een Integrated Pest Management (IPM) aanpak niet voldoende is aangeslagen, op maximaal 20% van het (met gras begroeide) terreinoppervlak worden bestreden (toelichting 2.3).

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.