Schoon Water tip: Afwegingen inzet nematicide bij zaaien of poten

Kijk goed naar recente uitslagen van aaltjesonderzoeken, gewasrotatie en invloed van groenbemesters (zie www.aaltjesschema.nl) voor je besluit al dan niet een nematicide in te zetten tegen gewasschade door aaltjes. Dergelijke inzichten zijn steeds belangrijker, nu dit seizoen de toelating van Mocap is vervallen.

Aardappelmoeheid (AM), veroorzaakt door het Geel en Wit aardappelcysteaaltje:

  • Pootaardappelen: De inzet van rassen met een zo hoog mogelijke resistentie is de beste structurele oplossing tegen aardappelmoeheid. Het blijkt dat bij rassen met een matige resistentie alleen een volvelds toepassing van een granulaat een ondersteunende rol biedt in de AM-beheersing. Dit blijft echter ook sterk afhankelijk van aanwezige aaltjespopulaties.
  • Consumptieaardappelen: De inzet van een granulaat is zinvol bij rassen die gevoelig zijn voor groeischade bij een beginnende tot matige besmetting met aardappelcysteaaltjes.

Een andere strategie tegen het aardappelcysteaaltje is om een ruime vruchtwisseling te hanteren. Het aardappelcysteaaltje vermeerdert zich niet op andere gewassen (of groenbemesters) dan aardappelen. Er zijn voor zover bekend geen groenbemesters die zorgen voor een actieve afname van het aardappelcysteaaltje.

Kringerigheid:

Omkringerigheid in aardappels te voorkomen moeten op lichte gronden vrijlevende aaltjes (Trichodoriden) bestreden worden. Een groenbemester als bladrammenas geeft in de herfst voorafgaand aan de hoofdteelt de beste resultaten. Ondersteuning kan eventueel nog met Vydate of Nemathorin.

Ritnaald in de aardappel

Ritnaald in de aardappel

Ritnaalden:

Door het wegvallen van de toelating van Mocap blijft Nemathorin als enig toegelaten middel over dat werkt tegen ritnaalden. De werking hiervan is over het algemeen wat minder dan van Mocap. Uit proeven blijkt echter dat tussen een volvelds toepassing van 15 kg of een rijentoepassing van 7,5 kg vaak weinig verschil zit: kies daarom voor de rijentoepassing, om onnodig gebruik van middel en milieubelasting te voorkomen.

Bladluizen:

Een rijentoepassing van Vydate 10 G of Nemathorin kan, naast de bestrijding van aaltjes, ook tot ca. 7 weken na opkomst ondersteunend werken tegen bladluizen. Bij Nemathorin is daarbij dan wel ruim voldoende bodemvocht nodig (mindere wateroplosbaarheid van Nemathorin t.o.v. Vydate 10 G). Hou er wel nog rekening mee dat voor goede preventie tegen Y-virus vanaf opkomst virusolie nodig is!

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Teelttips met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.