Schoon Water tip: Extra ruimte voor compost in 2020!

Compost In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest in de vollegrond. Ook als u in de hoge fosfaatklasse zit kunt u 5 kilogram extra fosfaat per hectare uitrijden, mits het gaat om mest die zorgt voor meer organische stof in de grond (bijv. compost of strorijk vaste mest). Meer organische stof in de bodem is goed voor het bodemleven en voorkomt het uitspoelen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. 

De hoeveelheid fosfaat die u mag gebruiken is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Er is een extra fosfaatklasse bijgekomen, wat betekent dat er nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. Ook de normen zijn iets aangepast. Klasse hoog is de standaard fosfaatgebruiksnorm. Deze geldt als u geen monsters heeft laten nemen.

Fosfaatklasse Pw-getal Fosfaatgebruiksnorm in kg per ha 2020
Hoog >55 40
Ruim 46 -55 60
Neutraal 36-45 70
Laag 25- 35 80
Arm < 25 120

 

 • Er is een nieuwe uitzondering om meer fosfaat te kunnen gebruiken, wanneer de fosfaattoestand van uw grond hoog is. U mag 5 kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden, mits u mest gebruikt die zorgt voor meer organische stof in de grond. U gebruikt in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare van één van deze mestsoorten:
  • strorijke vaste mest van rundvee
  • strorijke vaste mest van schapen, geiten of paarden
  • dikke fractie van mest van rundvee
  • champost
  • gft-compost en groencompost

Bemonstering

Hoeveel fosfaat u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond. Voor bouwland is dit uitgedrukt in Pw. Belangrijk is dat u een ‘recent’ bemestingsanalyserapport heeft. Het analyserapport is op 15 mei niet ouder dan 4 jaar. U geeft de Pw-waarden van uw grond uit het rapport door via de Gecombineerde Opgave.

De extra ruimte aan fosfaat kunt u dus gebruiken om bijvoorbeeld meer compost op uw perceel aan te brengen. Compost verhoogt het organische stofgehalte van de bodem sterk.

 • Bij een hoger organisch stofgehalte in de bodem spoelen voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen minder snel uit. Het waterbergend vermogen van de grond wordt beter.
 • Compost is positief voor het bodemleven, wat de weerstand van planten verbetert.

Beide aspecten zijn gunstig voor de verlaging van de milieubelasting naar het grondwater.

Keurcompost: kiezen voor kwaliteit

Zowel gft- als groencompost moet voldoen aan wettelijke eisen uit de Meststoffenwet. Dit betekent onder meer dat compost een maximaal gehalte aan zware metalen mag bevatten en dat maximaal 0,5% verontreinigingen (gewichtsprocent op drogestofbasis) is toegestaan. De markt vraagt echter om strengere eisen. Vanuit die behoefte is het certificatieschema Keurcompost ontstaan. Keurcompost stelt aanvullende kwaliteitseisen aan het composteerproces en aan de samenstelling van het product. Keurcompost kent de kwaliteitsklassen A, B en C, die zich onderscheiden door het gehalte aan toegestane verontreinigingen (zie tabel).

Tabel Keurcompost

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Teelttips met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.