Schoon Water tip sierheesters en coniferen: zachte winter

Heesters en coniferen zijn al volop aan het schuiven door de relatief hoge temperaturen. Dit betekent ook dat onkruiden met deze temperaturen al beginnen te kiemen. Als u nog een winterbespuiting wilt uitvoeren, kunt u dat daarom het beste op de eerstvolgende zonnige, koude dag doen.

Zachte winter zorgt voor actief worden gewassen!!

We hebben tot nu toe een erg zachte winter. December was zeer zacht met gemiddeld 5,8 °C in De Bilt (ten opzichte van 3,7 °C normaal). Het maandgemiddelde van januari is 6,2 °C (ten opzichte van 3,1 °C normaal, bron KNMI). Dit zijn grote verschillen en het zorgt ervoor dat gewassen actief worden. Op onderstaande foto’s is dit duidelijk te zien.

Taxus en buxusHoge onkruiddruk door relatief warm weer

Onkruiden groeien met deze zachte temperaturen ook gewoon door en kiemen volop. Wanneer u nog een winter bespuiting wilt uitvoeren, als dit nog niet gedaan is, moet u niet te lang meer wachten. Vaak wordt Kerb gespoten in de winter, dit middel werkt het beste als de temperatuur overdag rond de 5 °C ligt en het gewas in rust is. Dit laatste wordt door de hoge temperaturen nu doorbroken. Kerb werkt zeer goed op aanwezig straatgras en muur en voorkomt kieming van nieuwe onkruiden. Op veel percelen staat veel straatgras en muur, wat door het warme weer in de winter volop gekiemd heeft.

Komende vrijdag wordt het droog en zonnig weer, wat goede omstandigheden zijn om Kerb te spuiten in heesters en coniferen. Spuit 2,5 liter Kerb + 0,4 liter Grounded of Concrete per ha. Grounded of Concrete worden toegevoegd om de actieve stof te hechten aan het organische stof in de bodem. Dit voorkomt de kans op inspoeling in de bodem en of afspoeling van het middel naar oppervlaktewater. Deze toevoegingen zijn dus zeer belangrijk om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen!

Spuittechniek

Kijk of uw spuittechniek en spuitdoppen voldoen aan de wettelijke eisen. Om drift van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, moet op alle percelen gebruik worden gemaakt van een spuittechniek die 75% driftreductie geeft. Deze eis geldt sinds 1 januari 2018. Dit kan door het gebruik van driftarme doppen en kantdoppen of een andere techniek die een driftreductie bereikt van ten minste 75%. Het gaat erom dat de spuittechniek in combinatie met de spuitdop aan de eis van ten minste 75% driftreductie voldoet. Een lijst van goedgekeurde doppen (DRD-lijst) en technieken (DRT-lijst) is te vinden op website www.helpdeskwater.nl. Deze lijsten wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe gegevens.

Drukregistratie

Sinds 1 januari 2020 moeten spuiten drukregistratie hebben, maar er zijn uitzonderingen. Ook in de containerteelt worden kleine veldspuiten gebruikt, die eveneens moeten voldoen aan deze eisen. Echter er zijn ook hier uitzonderingen waardoor je wel kunt voldoen zonder drukregistratie, zeker in Brabant. Deze zijn:

  • Spuitdoppen met 75%/90% driftreductie bij meer dan 3 bar;
  • Verlaagde boomhoogte i.c.m. 25 cm dopafstand;
  • Verdubbeling van teeltvrije zone van 1,5 meter naar 3 meter!!!;
    • Gezien het feit dat er vaak rond de containervelden paden liggen, voldoen deze containervelden aan deze eis!
  • Luchtondersteuning (Hardi Twin Force);
  • Sleepdoek (Dubex Wave of Wingssprayer) en
  • Magnetiseren vloeistof (MagGrow).

Eisen op het etiket

Let op: diverse gewasbeschermingsmiddelen hebben driftbeperkende eisen op het etiket staan (zie etiket of de Delphy gids) variërend van 75% tot zelfs 97,5% driftreductie. Er zijn maar een paar technieken/doppen die deze driftreductie kunnen halen.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.