Schoon Water bijeenkomst Stamslaboon: BOSen en organische stof

Anton van de Velde vertelt over organische stof tijdens de bijeenkomst stamslaboonOp 13 mei 2019 is de Schoon Water groep stamslaboon bijeengekomen bij Jansen en co in Woensdrecht. Ze bespraken de mooie resultaten van het afgelopen seizoen, beslissing ondersteunende systemen en het belang van goed bodembeheer.

De bijeenkomst begon met de presentatie van de resultaten van 2018. De milieubelasting naar het oppervlaktewater was bijzonder laag, zowel van de individuele deelnemers als van de groep. De aanwezige deelnemers kregen ook hun individuele rapportage en de milieubelastingskaart 2019.

Daarna volgde een analyse van verschillende beschikbare beslissing ondersteunende systemen die beschikbaar zij voor stamslaboon. De groep heeft zelf een weerpaal via Apps for Agri. Hiermee kunnen verschillende parameters worden gemeten, zoals luchtvochtigheid in het gewas, neerslag en temperatuur. Met deze informatie wordt met kleurcodes de ziektedruk weergegeven. Ook zijn andere systemen, zoals Gewis en de spuitweerwijzer van Agrovision bekeken, waarbij de voor- en nadelen op een rij werden gezet.

Tijdens het laatste onderdeel van de bijeenkomst werd het belang van een goede organischestofbalans behandeld. Het verbetert het watervasthoudend vermogen, de doorlaatbaarheid en de doorwortelbaarheid van de bodem. Er is echter wel veel kg organisch materiaal nodig om het OS-gehalte te laten stijgen. De deelnemers kregen verschillende scenario’s voorgeschoteld, waaruit ze zelf de gewassen en meststoffen kunnen samenstellen. Wel belangrijk is om uit te kijken met het moment van opbrengen van OS, i.v.m. bonenvlieg en verdichting bij het uitrijden.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.