Schoon Water tip wintertarwe: afrijpingsziekten en luis

Tarwe akkerDe granen maken, evenals andere gewassen, momenteel een groeispurt door. Veel percelen staan in het vlagblad en binnenkort verschijnt de aar. Bij natte periodes gedurende de bloei kunnen afrijpingsziektes, zoals aarfusarium, septoria en gele roest optreden. Daarnaast geldt er een andere schadedrempel voor luis in de periode voor en tijdens de bloei, ten opzichte van na de bloei.

Afrijpingsziekten

In resistente rassen als Calgary, Durand, Talent en Racoon zijn afrijpingsziekten gelukkig minder aan de orde. Bij andere rassen kan er echter een bestrijding tegen afrijpingsziekten nodig zijn. In de proeven op klei levert zo’n bestrijding een meeropbrengst tussen 1200 en 1800 kg. Een ziektebestrijding kost circa €60-70 aan middel en met de kosten van de bespuiting erbij komt dat uit op bijna €100. Ter illustratie: om die ene bespuiting te compenseren moet men circa 650 kg graan als meeropbrengst telen (bij een graanprijs van €0,15).

Let op: een aantal middelen is niet toegelaten in de grondwaterbeschermingsgebieden, o.a. Ceriax en Skyway. Het Schoon Water advies is het gebruik van Aviator Xpro of Varano Xpro. Deze twee middelen scoren goed in de werking tegen o.a. roest, septoria en meeldauw. Ook hebben ze de laagste milieubelasting. Wanneer nog geen ziektebestrijding is uitgevoerd, spuit dan zodra het vlagblad er geheel is en de aar begint te dikken. De middelen zijn systemisch en beschermen de aar ook. Wanneer al eerder een ziektebestrijding is uitgevoerd kan gewacht worden tot de aar er verschenen is.

Luisbestrijding: schadedrempels

Het is belangrijk om goed te scouten, om te bepalen wanneer bestrijding tegen luis nuttig is. Een luisbestrijding in tarwe is pas rendabel wanneer 30% van de aren voor en tijdens de bloei met luis bezet is. Na de bloei ligt de drempelwaarde bij een luisbezetting van 70% van de aren. Controleer voor u de laatste ziektebestrijding uitvoert dus in hoeverre er al luizen voorkomen en of de schadedrempel gehaald wordt. U kunt ziektebestrijding en luisbestrijding dan combineren. Spuit zeker geen pyrethroïden, als Decis of Karate, waarmee u alle natuurlijke vijanden ook opruimt. Het gevolg daarvan is namelijk dat het graan na een dergelijke bespuiting zeer gemakkelijk opnieuw onder de luizen komt te zitten. De voorkeur gaat uit naar 0,15 L/ha Calypso.

Dit bericht is geplaatst in Teelttips met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.