Herbicidengebruik in de suikerbiet en wintertarwe

Het voorjaar is weer aangebroken en het eerste groen komt op. Goede en zuinige onkruidbeheersing vraagt aandacht. Bodemherbiciden zijn niet altijd noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het type grond waarop geteeld wordt.

 

Bodemherbiciden suikerbieten: wel op klei, niet op zand

  • Op klei is dit vaak wel nodig als kamille voorkomt. Gebruik in de grondwaterbeschermingsgebieden bij voorkeur 2 kg Pyramin in plaats van Goltix. Goltix geeft een hoge milieubelasting voor grondwater en is vaak ook nodig na opkomst, dus daar kan beter spaarzaam mee omgegaan worden.
  • Op zand zijn bodemherbiciden niet nodig, een na-opkomst-bestrijding van het onkruid is altijd afdoende. De onkruidbestrijding op zandgrond start zodra het eerste onkruid in kiemplantstadium staat. Dit is circa 2 weken na zaai, wanneer er direct na ploegen is gezaaid. Direct zaaien na ploegen/grondbewerking heeft als voordeel dat de bieten voorsprong hebben op het onkruid. Wanneer eerder is geploegd moet men extra alert zijn op onkruid dat er al voor de bieten staat. Alleen op percelen met een hoge onkruiddruk van o.a. varkensgras, bingelkruid of hondspeterselie kan direct na zaai 50-100 ml Centium worden toegepast. Let op: dit kan wel in combinatie met Goltix, maar niet in combinatie met Pyramin. Pyramin mag slechts 1x per 3 jaar op een perceel worden toegepast, maar wel meerdere keren in dat jaar. Dit is met name van belang bij een rotatie met o.a. uien en/of tulpen. Voor Pyramin geldt een aflevertermijn: 30-6-2019 en opgebruiktermijn: 30-6-2020.

Wintertarwe: onkruidbestrijding en halmverkorting

WintertarweOp percelen waar vaker graan gestaan heeft komt meestal ook het onkruid windhalm (schom) voor. In het verleden werd hiervoor Hussar vloeibaar ingezet (200 gr). Dit middel is nog toegelaten in de grondwaterbeschermingsgebieden met een opgebruiktermijn tot 1 juli 2019, maar geeft wel een belasting op het waterleven. Let op: de nieuwe variant van het middel, genaamd Hussar OD (vloeibaar), is niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het alternatief hiervoor is 200-250 gram Capri (een middel met lage milieubelasting) + 1 liter plantolie. Wanneer hier 1 liter Primstar aan toegevoegd wordt heeft de mix een bredere werking op o.a. herik, kamille en kleefkruid, maar geeft het een grotere belasting op het bodemleven. Op percelen zonder windhalm (zoals zandgronden waar al lang geen graan gestaan heeft) kan de onkruidbestrijding prima met bijvoorbeeld 25 gram Traton SX (goedkope toepassing met brede werking en lage milieubelasting). Zorg wel dat na toediening de spuitmachine goed gereinigd wordt, zeker wanneer deze vervolgens in suikerbieten gebruikt gaat worden.

Op zandgrond adviseren we maximaal 1 keer groeiregulatie toe te passen (aan het einde van de uitstoeling). Op kleigrond is het advies meestal 2 keer (bij einde uitstoeling en bij doorschieten gewas / 2estengelknoop voelbaar).

Nieuw op de markt is Moddus Evo; een verbeterde formulering van de Moddus EC. Bij wintertarwe kunt u een combinatie van 0,15 liter Moddus Evo + 0,5 tot 1 liter CeCeCe inzetten. Een ander middel dat gecombineerd wordt met CeCeCe is Prodax. Bij gebruik van Prodax is de adviesdosering 0,3-0,4 kg Prodax + 0,5 liter CeCeCe (chloormequat). Moddus Evo, CeceCe en Prodax geven bij deze doseringen geen grote belasting op het milieu.

Dit bericht is geplaatst in Teelttips met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.