Kennisuitwisseling Duurzaam bodembeheer boomkwekerij

Op 19 september werd een kennisbijeenkomst vanuit de projecten POP 3 Limburg en Leve(n) de Bodem in samenwerking met Schoon Water georganiseerd. Tijdens de dag waren er op drie velden demonstraties te zien van allerlei bedrijven, rondom de thema’s duurzame teelt en bodemgezondheid. In totaal waren er circa 120 geïnteresseerden aanwezig, waaronder diverse Schoon Water boomkwekers. 

Grote opkomst bij de kennisbijeenkomst in Lottum op 19 september

Grote opkomst op de demodag op 19 september in Lottum.

 

 

 

 

 

Stands van Poortershaven, Soiltech, Van Iersel Eurofins Agro en Koppert.

Bezoekers bekijken de stands van o.a. Poortershaven, Soiltech, Van Iersel, Eurofins Agro en Koppert.

Demo veld 1. Duurzame Teelt, Gezonde producten. Presentaties over:

 • Vergroting plantweerbaarheid met steenmeel in de rozen teelt (Poortershaven); Middels het spuiten van steenmeel (silicium) worden de celwanden van de cellen in het blad harder en is de plant beter bestand tegen schimmelziekten, zoals echte- en valse meeldauw.
 • Toepassing meststoffen (op vollegronds rozen (Soiltech); In de demo van Soiltech werd uitgelegd dat de tweejarige rozen behandeld zijn met diverse meststoffen (productlijn ‘Shuttle’) om de weerstand van deze rozen tegen schimmels te verhogen. De rozen in deze proef waren 6 keer met meststoffen en 4 keer chemisch gespoten, ten opzichte van 10 keer alleen chemisch spuiten. De kwaliteit van de rozen was hetzelfde in beide toepassingen, maar de milieubelasting was veel lager bij het vervangen van chemie door de toediening van meststoffen.
 • Gebruik compost met schimmels en bacteriën (van Iersel Compost); Deze compost verhoogt de weerbaarheid van de bodem.
 • Inzet natuurlijke vijanden (Koppert).
 • Meten en werken aan bodemgezondheid (Eurofins Agro).
 • Amazone veldspuit (Coenders BV); Middels nieuwe technieken op deze veldspuit wordt ervoor gezorgd dat de tank tijdens het spuiten, als deze bijna leeg is, wordt schoon gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat er middel in de tank achterblijft en op het erf terecht kan komen. Dit is een zeer belangrijk gegeven voor het verlagen van de milieubelasting naar het oppervlaktewater.
Amazone veldspuit van firma Coenders

Amazone veldspuit van firma Coenders.

Demo veld 2. Duurzame Teelt, Gezonde producten. Presentaties over:

 • Verantwoord kiezen voor de juiste groenbemester (Hendrik Nagelhoud, DLF).
 • Stimulering bodemleven (Raymond Notermans, PHC); Raymond gaf aan de hand van een kleine profielkuil (in een Tagetes veld) toelichting over het belang van bodembiologie. Bodembiologie is van wezenlijk belang voor een goede kwaliteit van de bodem, daarom is Raymond ook voorstander van het ondiep ploegen. De scheiding tussen het anaerobe en aerobe milieu ligt rond de 15 cm onder het oppervlak. Het is daarom dat dieper ploegen dan 15 cm schade aan de bodembiologie veroorzaakt. Dan wordt anaeroob milieu namelijk in een aerobe omgeving gebracht en andersom en hierdoor sterft bodembiologie af en moet zich weer herstellen.
 • Mogelijkheden Chitosan Hydrochloride in strategie van plantversterking en bodemweerbaarheid in de teelt van groenten en kruiden (Jean Feuillat, Xpert4Growth).
Toelichting op Chitosan Hydrochloride

Toelichting op Chitosan Hydrochloride

Demodag Lottum 19 septDaarnaast werden op dit tweede demoveld bodemscans en drones geshowd, voor het in kaart brengen van de bodem en bladmassa:

 • Topsoilmapper (CNH Industrial)
  • De bodems wordt door middel van een scan in kaart gebracht en er worden overzichtskaarten van gemaakt om percelen goed te kunnen beoordelen en aan de hand daarvan te behandelen.
 • Dual EMI Bodemsensor (Fleuren)
  • Door de informatie van de EC-scan en de bodemanalyse te combineren kan naast de bodemvruchtbaarheidvariatie van uw perceel ook de bemestingsvariatie in kaart worden gebracht. Praktisch komt het erop neer dat er taak- of strooikaarten worden gemaakt waarmee de kweker zijn perceel variabel en op maat kan bemesten.
 • Drones (DroneWerkers)
  • Middels drone beelden wordt de bladmassa op een perceel bepaald. Met deze beelden worden verschillen in percelen snel gesignaleerd en kan er bepaald worden wat er gedaan moet worden om de mindere hoeken te verbeteren. Zit er een structuurprobleem, is het een zandkop, is het een laagte, is het organische stofgehalte verschillend, etc.?

Demo veld 3. Demo’s in kader van project leve(n) de Bodem.

Het derde demoveld van het Interreg project ‘Leve(n) de bodem’ was aangelegd in samenwerking met Loonbedrijf Gebr. De Boer in Lottum. Het ging hier om het zaai- of plant klaar maken van de percelen, waarbij ook aspecten als behoud bodemleven en het opheffen van verdichting een rol spelen. Er waren meerdere machines te aanschouwen.

 • De Lemken Jewel 4-schaar met strokenrister

  De Lemken Jewel 4-schaar met strokenrister

  4 schaar met strokenrister (Lemken Jewel)

Een rister zorgt ervoor dat de grond omgedraaid en eventueel verkruimeld wordt. Voordeel van een open rister is dat er veel minder slijtage optreedt en dat de risters veel sterker zijn door beter gehard materiaal.

 • Spitmachine 38WX met lage toerental (Imants)

Het voordeel van deze machine is dat door het lage toerental grote happen van 25cm x 25 cm x25 cm genomen worden en dat hierdoor de grond niet kapot gefreest wordt. De machine pakt grote happen die de grond voor circa 25 % mengt en zo blijft de structuur dus goed behouden. Voor het bodemleven in de bovengrond is dit ook zeer belangrijk, deze blijft door deze manier van werken goed in stand. De machine was uitgerust met nog een aandrukrol en een zaaimachine voor groenbemesters: alles in één werkgang!

 • Ovlac Eco-ploeg

  De Ovlac Eco-ploeg

  Eco-ploeg (Ovlac)

De opkomst en het gebruik van de eco-ploeg gaat in de akkerbouw zeer snel en hard. In Nederland gebruiken inmiddels 60 boeren deze ploeg. Het was dan ook heel interessant voor de boomkwekers om de voordelen van deze ploeg zelf in het veld te zien. Het voordeel van deze machine is; De machine rijdt niet door de voor, maar boven op de grond met brede banden. Dit geeft veel minder verdichting van de bodem. Doordat de eco-ploeg recht achter de tractor hangt is er bovendien veel minder trekkracht nodig. Met een tractor van 90-110 pk kan perfect gewerkt worden. Dit bespaart veel diesel en deze lichtere tractor zorgt ook weer minder verdichting. Met deze eco-ploeg kan heel goed ondiep geploegd worden, wat weer gunstig is voor de bodem. Op deze wijze wordt de goede bovengrond met veel organische stof bovenin gehouden en kunnen gewassen hier optimaal van profiteren. Tevens blijft het bodemleven beter in stand.

 • Woelcombinatie van Rabe

  Woelcombinatie van Rabe

  Woelcombinatie (Rabe)

Wanneer er diep in de grond storende lagen aanwezig zijn is de Rabe woelcombinatie een optie om dit probleem op te lossen. Middels dieptanden en een aandrukrol wordt in één werk gang de storende laag gebroken en de grond zaai klaar gelegd.

 • Diepwoeler (Evers)

Deze diepwoeler is alleen uitgerust met dieptanden om storende lagen diep in de ondergrond te doorbreken. Het is een smal werktuig met kleine bijtels om de benodigde trekkracht niet te groot te laten worden. Te zware tractoren verdichten de grond te veel.

Kortom, de 19e was een interessante dag vol afwisselende onderwerpen. De kennisbijeenkomst was goed bezocht en er kwamen veel Schoon Water thema’s aan bod. Zo dragen producten die plant- en bodemweerbaarheid verbeteren indirect bij aan een vermindert middelengebruik. Technieken die de bodem en bladmassa in kaart brengen zorgen voor een doelmatigere aanpak van ziektes, plagen en tekorten.

 

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.