Schoon Water Bijeenkomst preigroepen – Vredepeel

Schoon Water bijeenkomst preigroepen bij de VredepeelOp 25 augustus kwamen de twee preigroepen van Schoon Water bijeen op de WUR Open Teelten locatie Vredepeel. De opkomst was goed; tien telers, twee man van Bakker Barendrecht en Erik Tomassen van Delphy kregen toelichting van de medewerkers van Agrea CropSolutions en de Vredepeel. De groep kreeg uitleg over een proef met systeemvergelijking prei van Agrea en de proef Bodemkwaliteit op Zand.

Bemestingsstrategieën

Agrea heeft 3 proefvelden liggen met elk een andere bemestingsstrategie voor stikstof (geen gebruik van organische mest en alle drie totaal 180 kg/ha). Verder worden er biologische middelen ingezet ter bestrijding van plagen en ziekten (Biotamax-producten). Enkel wanneer dit op basis van monitoring noodzakelijk is dworden daar eventueel nog de gebruikelijke, in prei toegelaten gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Op het oog was er tot nu toe nog nauwelijks verschil te zien tussen de objecten wat betreft stand van het gewas en kwaliteit. Interessant is t.z.t. het eindresultaat wat betreft opbrengst en kwaliteit en totale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Eventueel zal hier bij latere bijeenkomsten van Schoon Water Brabant op teruggekomen worden.


Bodemkwaliteit op Zand

Schoon Water bijeenkomst preigroepen bij de VredepeelBelangrijkste bij deze proef is het organisch stofbeheer. Bij de verschillende objecten wordt daarbij onderscheid gemaakt in de aanvoer van organische stof (van 800 tot 4250
kg o.s. per ha per jaar). Verder wordt er geen organische mest, maar alleen drijfmest of drijf- én stalmest gebruikt. Daarnaast worden de proefvelden vergeleken met de biologische teelt. De effecten op de bodemkwaliteit worden gemeten, de emissie van stikstof naar grondwater en de broeikasgasemissies.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.