Bijeenkomst boomkwekerij: toepassing drones en bodemscanners

bijeenkomst boomkwekerijOp dinsdag 10 oktober kwam een tiental boomkwekers naar Bergeijk om kennis te delen over de toepassing van drones en bodemscanners in de boomkwekerij. De sprekers, experts op het gebied van de bodem of drones, legden uit wat de mogelijkheden en meerwaarde uit voor de boomkwekerij. Met drones en bodemscans is het mogelijk de bodem en het gewas in kaart te brengen. Zo kan worden gespoten en bemest daar waar het gewas het nodig heeft. Dat voorkomt dat gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. 

Bodemscans in de (vrucht)boomkwekerij

Yannick Smedts, medewerker bij boomkwekerij Fleuren in Baarlo, heeft de laatste jaren veel praktische ervaring opgedaan met het toepassen van een bodemscanner in de (vrucht)boomkwekerij. Hij legde de GPS bepalingen uit aan de deelnemers en gaf aan wat je kunt met presicielandbouw. Belangrijk is om voor aanplant het perceel in kaart te brengen. Dat kan met een bodemscanner. Grondmonsters worden er op 4 plaatsen op een perceel genomen waar er na ontvangst van de uitslag variabel bemest wordt. Het doel hiervan is om de geadviseerde meststoffen op de juiste plek de krijgen. Er wordt een taakkaart gemaakt en op maat bemest in het perceel. Vervolgens wordt er een plantplan gemaakt en wordt er op GPS geplant met een afwijking van 2 cm. Dit is een voordeel voor alle bewerkingen die volgen na het planten. Bij Fleuren worden meer gewasbeschermingsmiddellen toegepast op plaatsen waar er meer blad aan de bomen zit, om het middel daar te krijgen waar het nodig is. Op basis van een bodemscan kan er ook gestuurd worden met watergiften.

Drones en multispectrale beelden

Bert Rijk, van het bedrijf Aurea Imaging, heeft in 2016 en 2017 meerdere vluchten gemaakt over het perceel Laarakker, in gebruik van vruchtboomkwekerij van Montfort. Rijk is sinds 2015 gecertificeerd drone piloot. Hij liet de deelnemers duidelijk zien wat er allemaal komt kijken bij een drone vlucht en bij het maken van de kaarten op basis van de beelden van een multispectraal camera. Deelnemers zagen dat er opnamen gemaakt zijn op percelen van meerdere boomkwekerijen waarbij er op de kaarten duidelijk mindere plekken in het veld te zien zijn. Op deze manier kan er lokaal worden ingegrepen.Bodem beelden analyse

Effect machines en middelen op de bodem

Stefan Muitjens, zelfstandig landbouw adviseur, deelde kennis over bodemverdichting en bodem aggregaten. Het legde de invloed van het toepassen van zware landbouwmachines op de bodem en van de werking van chemische middelen en kunstmest op het bodemleven uit. Hij ook in op de invloed van het bodemleven op de bodem en in het bijzonder de invloed van de aardwormen. Tot slot was er aandacht voor vochtinfiltratie na hevige regenbuien. Hoeveel regen kan een grond verwerken?

Voordelen bemesting op maat

Esther Hessel en Hans Smeets gingen na de lunch in op de specifieke ervaringen die opgedaan waren in 2016 en 2017 op het perceel vruchtbomen van Van Montfort. Voor de aanplant van de jonge vruchtbomen waren met GPS bepalingen vier grondmonsters genomen. Na bestudering van de satelliet beelden van het perceel nog twee extra grondmonsters genomen. Op basis van de uitslagen zijn er compostmengsels op maat geleverd, waarvan de compost verdeeld werd op de plaatsen waar de monsters genomen waren. Ook werd er voor aanvang van de aanplant heel nauwkeurig de dikte van de bouwvoor gemeten. In Juni 2016 was er sprake van ruim 200 mm regen en hagelbuien op het perceel. De gevolgen waren duidelijk te zien op het perceel.

Op de slechte plekken zijn er grond- en blad monsters genomen. Op basis hiervan is de voeding via fertigatie aangepast. Door op maat te bemesten ontstond er in 2017 een goed herstel van de bomen en blijkt dat een groot deel van de bomen een redelijke kwaliteit hebben gekregen. Naast voeding wordt er bij Van Montfort ook gewerkt met bodemschimmel en bacterie preparaten die ook op dit perceel weer van toegevoegde waarde bleken te zijn.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.