Bijeenkomst boomteelt: organische mest als voeding voor de bodem

Bijeenkomst boomteelt bodem en bemestingOp donderdag 19 oktober kwamen circa 10 boomtelers bij elkaar bij Boomkwekerij Michels Classens in Veulen. Tijdens de bijeenkomst staat de toepassing van organische mest in de boomteelt en werken aan bodemkwaliteit centraal. Er wordt veel informatie verstrekt en telers wisselen onderling ervaringen uit.

Bemesten met organische meststoffen

Hans Smeets licht toe welke voordelen organische meststof heeft voor het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid. Het bodem-voedselweb komt aan bod, de positieve effecten van organische stof op de teelt en de manier waarop je als teler het organischestofgehalte van de bodem kunt beïnvloeden. Organische producten vormen voedsel voor het bodemleven (bacteriën, schimmels en protozoa). Uit proeven blijkt dat goede organische voeding leidt tot een gezonde plantengroei, met minder kans op ziekten en plagen. Vanuit de telersgroep komt de vraag of dit dan daadwerkelijk kan leiden tot minder bespuitingen, omdat bespuitingen veelal preventief worden uitgevoerd: ‘als je wacht tot je een probleem hebt, ben je te laat’.

Beleidsontwikkelingen in de komende jaren

Smeets schetst een beeld van veranderingen binnen het beleid. De Europese Meststoffenverordening wordt herzien en het 6de Nitraat Actie Programma wordt in 2018 van kracht. Daarnaast wordt de vrijstellingsregeling plantenresten verruimd. Momenteel is het toegestaan plantenresten toe te passen binnen 1 km. Dit wordt binnen 5 km. Doel is het sluiten van kringlopen te bevorderen, het meer doelmatig gebruiken van plantenresten. Vanuit de telers wordt aangegeven dat men dit een foute ontwikkeling vindt, gezien het risico op verspreiding van onkruiden etc. Aan compost worden op dit vlak allerlei eisen gesteld. Waarom gelden deze eisen hier niet?

Bezichtiging van het bedrijf

Michels Classens teelt op een milieuvriendelijke manier laan- en parkbomen en is hiervoor gecertificeerd door middel van het groenkeur certificaat. Naast de boomkwekerij worden er ook vleesvarkens gehouden. De dunne fractie van de varkensmest wordt met de Treeject geïnjecteerd tussen de bomen en geeft voeding aan de laanbomen. Zo wordt er gewerkt aan een gesloten kringloop op het bedrijf. Tussen de laanbomen zijn grasbanen ingezaaid waardoor de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater beperkt wordt. Tijdens een rondje over het bedrijf wordt de Treeject bekeken en wordt o.a. gediscussieerd over nut en noodzaak van onkruidbestrijding in de rij.

Communiceren over duurzaamheid

Als afsluiting van de bijeenkomst gaat Esther Hessel in op de verschillende mogelijkheden om als ondernemer te communiceren over de manier waarop je als bedrijf bezig bent met duurzaamheid, bijvoorbeeld via je website, open dagen en social media.

De telers geven aan tijdens een volgende bijeenkomst graag informatie te willen over mechanische onkruidbestrijding in de rij. Tussen de rijen is mechanische onkruidbestrijding relatief eenvoudig uit te voeren, maar in de rij is dit lastiger.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.