NIEUWSBERICHT: Zeeuwse maatregelen effectief voor schoon water en veranderend klimaat

In het project Schoon Water Zeeland vormt minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water het speerpunt. De ‘Schoon Water’ maatregelen die boeren in het project nemen om deze emissies te verminderen, dragen bij aan een klimaatbestendig landbouw. Dit blijkt uit het vandaag verschenen CLM-rapport “Schoon Water en klimaat in Zeeland’. 

Gezien de huidige grote wateroverlast op de Zeeuwse akkers heeft investeren in een klimaatbestendige landbouw hoge prioriteit.

Foto (CLM): Aardappelen bij Wissenkerke: alleen de rijpaden gevuld met water

Door de klimaatverandering krijgt de landbouw meer te maken met zachtere, nattere winters, het vaker voorkomen van neerslagpieken en periodes van droogte, en een toenemende kans op verzilting van de bodem. Afgelopen week vond zo’n neerslagpiek plaats in grote delen van Zeeland.

Klimaatverandering kan ook leiden tot extra kwetsbaarheid van gewassen voor ziekten en plagen. Bestrijding van deze ziekten en plagen zal hierdoor meer aandacht vereisen, met het risico dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toeneemt.

In de CLM studie is nagegaan of schoon water maatregelen effectiever of juist minder effectief zijn in situaties die door de klimaatverandering meer voorkomen. Maatregelen die telers nemen binnen het project Schoon Water Zeeland blijken veelal klimaatbestendig. Zo dragen een aantal maatregelen bij aan een goede bodemkwaliteit, zoals het rijpadensysteem. Goed bodembeheer is en blijft essentieel, ook om het waterbufferend vermogen van de bodem te verhogen. Aanleg van drainage en het voorkomen van bodemverdichting dragen hier aan bij. Andere aspecten die een maatregel klimaatbestendig maken, zijn o.a. dat deze ook bij extremere weerssituaties kan worden toegepast, of doordat de maatregel effectiever is onder situaties die meer voor gaan komen. Zo werkt UV-C licht als schimmelbestrijder beter onder natte omstandigheden. Technieken die effectieve bespuitingen met lagere dosering en minder emissie mogelijk maken, zoals de wingssprayer, blijven ook bij hogere ziektedruk voldoen.
Ook buiten de landbouw, in het beheer van groen en verhardingen door gemeenten speelt het klimaatvraagstuk. Ook hier geldt dat Schoon Water maatregelen veelal klimaatbestendig zijn. Een slimme inrichting van de openbare ruimte maakt het beheer eenvoudiger en kan de onkruidgroei beperken. Inrichting is ook cruciaal voor de opvang van regenwater bij hoosbuien. Minder verharding in gemeenten en tuinen verhoogt het waterbufferend vermogen. In Zeeland worden, in samenwerking met operatie steenbreek ook de burgers komende tijd gestimuleerd om hun tuin te vergroenen.

Voor meer informatie: Carin Rougoor (CLM) tel. 0345 470769

Lees of download de rapportage ‘Schoon Water en klimaat – Zeeland’ (pdf)

Dit bericht is geplaatst in Persberichten, Schoon Water Zeeland. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.