Schoon Water teelttip maïs: bespuiten bladvlekken kostbaar en vaak onnodig

Maïstelers worden dit jaar SW maïsweer van alle kanten benaderd om vooral preventief tegen bladvlekken op te treden. Vaak door bedrijven die er zelf beter van worden. Het is nog maar zeer de vraag of de investering zich loont. Onderzoek geeft zeer uiteenlopende resultaten afhankelijk van onder andere ras, grondsoort, vocht- & bemestingstoestand, inzet tijdstip en organische stof gehalte.

Juiste ras
Voordat je een bespuiting overweegt, kijk eerst naar het ras dat je hebt gebruikt. Bij resistente rassen is een bespuiting vaak overbodig. Heb je toch een vatbaar ras gekozen, bekijk per perceel, of het echt nodig is. Beslis dan pas of je echt wilt (laten) spuiten.

Kijk eerst wat de kans is op aantasting: 

  • Is op het perceel in eerdere jaren al eens bladvlekkenziekte opgetreden?
  • Is het perceel niet-kerend bewerkt waardoor oude stoppelresten nog aanwezig zijn?
  • Staat de maïs op een droogte gevoelig perceel? (niet beregend) Droogtestress maakt de plant gevoeliger voor aantasting.
  • Is het perceel voldoende bemest? Een tekort aan N remt de groei, een tekort aan K verslechtert de vochthuishouding en de sapstromen.
  • Welk ras heb je gekozen? De betere rassen hebben een 8 op de rassenlijst, dat zou de ondergrens moeten zijn voor maïs op gevoelige percelen.

Het optreden van bladvlekkenziekte verschilt sterk per jaar. De unieke staat van het perceel en het gewas bepalen echter de noodzaak en het rendement van een bespuiting.

Een kort rekenvoorbeeld:
Kosten voor bespuiting per hectare: ca. 35€ loonwerk en 60€ middel = 95€/ha
Mogelijke meeropbrengst, 5% meeropbrengst bij 45t maïs (met 38% ds) = 2,25ton x 40€/ton (geschatte prijs op stam) = 90€/ha
Hogere voederwaarde: 17tds + 25 Vem/kgds = 425 Kvem x 0,12€/Kvem = 53€/ha

Maak voor uw eigen percelen dus eerst bovenstaande rekensom en bepaal de noodzaak en het rendement van een bespuiting tegen bladvlekkenziekte.

Pas echter op: rekenvoorbeelden zoals in veel reclamefolders benoemd worden, zijn vaak eenzijdig en niet voldoende onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksresultaten.
Vaak zijn genoemde meeropbrengsten, en hogere voederwaardes uit de rekenvoorbeelden voor u als teler in de praktijk niet haalbaar en aantoonbaar te maken.
Dit zal ertoe leiden dat bovenstaande berekening nog onvoordeliger voor u zal uitpakken.

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Loonwerkers met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.