Schoon Water teelttip grasklaver: ridderzuring effectief bestrijden

Voorkomen met dichte grasmatSW_ridderzuring
Ridderzuring wordt soms wel Hardijzer genoemd; oftewel een lastig te bestrijden plant.
De beste manier van bestrijden/voorkomen is te zorgen voor een grasmat in topconditie; goede dichte bezetting met goede grassen (Engels raai en Thimothee). Deze groeien vlot bij voldoende vocht/lucht en de juiste bemesting. Het gras heeft dan een betere concurrentiepositie tegenover onkruiden die tot ontwikkeling willen komen. Gras geeft de ‘anderen’ geen kans. Doorzaaien kan dus een goede keuze zijn voor een goede grasmat en om ridderzuring voor te blijven.

Nieuw middel

Een nieuw middel dat toegelaten is voor de bestrijding van ridderzuring is Harmony Pasture SX (thifensulfuron-methyl) met een dosering van 30 gr/ha in bestaand grasland (minimaal 6 maanden oude grasmat). Klaver lijkt er weinig gevoelig voor te zijn. Het bestrijdingsresultaat is zeer goed op Ridderzuring, Boterbloem, Klein Kruiskruid en Spurrie. En goed op o.a.: Muur, Herderstasje, Kamille, Ooievaarsbek, Papegaaiekruid, Perzikkruid en Zwaluwtong. Het moet toegepast worden boven 5 C en is na 2 uur regenvast. LET OP: Niet toepassen op verzwakt gewas door ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld overvloed of tekort aan water, parasitaire aantastingen of vorst. Het middel kan dan een groeiremming geven op het gras. Dit kost opbrengst. 

Milieubelasting
Op grasland met 3-6% organische stof heeft het middel bij dosering 30 gr/ha

  • belasting voor het bodemleven 0 MBP (milieubelastingspunten)
  • belasting voor het waterleven 11 MBP
  • belasting voor het grondwater 132 MBP bij aanwending voor 1 sept en 252 MBP na 1 sept

Heeft u een lager organisch stof gehalte, dan komen de punten een stuk hoger uit! De bodem houdt het middel dan immers minder goed vast en het risico op uitspoeling is groter.
Het streven is om minder dan 100 MBP te hebben. Kies daarom pas voor toepassing, als het echt niet anders kan.

Toepassing
Het middel biedt vooral in grasklaver ruimte voor bestrijding van met name ridderzuring. Bij gras zonder klaver is ridderzuring goed pleksgewijs te bestrijden met Starane of Primstar. Tijdens de Farm Walk over percelen plan je de aanpak: kijk eerst of bespuiting nodig is en zo ja of de bespuiting met de rugspuit pleksgewijs kan. Zo niet, kies dan pas voor een volvelds bespuiting. Gezien de milieubelasting van het middel heeft pleksgewijze toepassing zeker de voorkeur.
Wanneer pas ik het middel toe? De zuring moet voldoende bladmateriaal hebben; ongeveer 2 weken na uitscharen/maaien en het middel heeft een veiligheidstermijn van minimaal 2 weken en mag maximaal 1 toepassing per jaar. 75% driftreducerende doppen en kantdop langs perceelsranden en slootkanten zijn verplicht.
Het is dus van belang dat het middel voldoende tijd heeft om de plant te laten afsterven voordat er weer bovengrondse delen worden beweid of gemaaid.
Ter voorkoming van groeiremming bij het gras is een latere toepassing (eind van de zomer-okt) ideaal. Voor het grondwater is dat minder gunstig: in het najaar is het uitspoelingsrisico groter door het neerslagoverschot. 

Ook toelating in maïs
Voor de mais heeft het ook een toelating; in het onkruidspectrum dat bestreden wordt biedt het mogelijkheden terbutylazin te vervangen, dat een nog hogere milieubelasting heeft.

Dit bericht is geplaatst in Loonwerkers met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.