Schoon Water preitelers: kansen en uitdagingen in 2015

Op 12 en 13 januari kwamen de twee SchoonWater preitelersSchoon Water prei-groepen bijeen. Het afgelopen teeltjaar werd onder de loep genomen en er is vooruitgekeken naar de kansen en verbeterpunten voor het komende seizoen. Agri Technics gaf een presentatie over een pulstec-injectietechniek voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 

Milieubelasting
Schoon Water adviseur Erik Tomassen liet de groepsscores zien op milieubelasting. De milieubelasting voor het water was in 2014 helaas hoger dan het jaar ervoor. Preitelers moesten vaker onkruiden bestrijden. Aangezien het middelenpakket in de prei beperkt is, is het voor telers vaak niet mogelijk te kiezen voor een minder milieubelastend middel. Daarnaast kunnen preitelers door de aangepaste etiketten geen Lentagran meer toepassen volgens het LDS-principe (Lage Dosering Systeem). Vanuit Schoon Water is dit knelpunt aangekaart bij de rijksoverheid. Helaas wil staatssecretaris Dijksma de ontstane situatie niet corrigeren. Wel is inmiddels contact gelegd met de toelatingshouder van Lentagran en deze is bereid de LDS mogelijkheid op het etiket op te nemen. De verwachting is dat in 2016 de LDS aanpak weer op het etiket staat.

Akkerranden
Sommige telers hebben in 2014 geëxperimenteerd met bloemrijke akkerranden. De telers waren op zoek naar het zaadmengsel dat in de praktijk het meeste voordeel oplevert. Enkele telers hebben goede ervaringen met inzaai van gras of japanse haver op de kopakker. In 2015 gaan meer preitelers met akkerranden aan de slag.

Pulstec injectie
De heer Smit van Agri Technics presenteerde de pulstec-injectietechniek. Met deze techniek worden vloeibare meststoffen onder hoge druk de grond in gespoten. Daardoor kan op een vooraf bepaalde diepte (tot 15 cm) een nutriëntendepot voor de planten worden neergelegd. Dit depot is minder gevoelig voor uitspoeling dus langer beschikbaar voor de planten én door het in de grond te brengen zou er minder emissie naar het milieu zijn. Preitelers vroegen zich af wat het effect van deze techniek op de vorm van het wortelgestel van de preiplant en op het bodemleven heeft. Komend seizoen zullen praktijkproeven bij enkele telers de bruikbaarheid voor de preutelt vaststellen.
De resultaten voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met deze techniek zijn nog niet overtuigend.

Dit bericht is geplaatst in Vollegrondsgroente met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.