Middelenverbod voor bewoners en bedrijven

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 6 februari 2014 het gewasbeschermingsbeleid buiten de landbouw uiteen gezet. Achtergrond van het nieuwe beleid is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dit door het realiseren van een goede waterkwaliteit door een verbod in te stellen op het gebruik van chemische stoffen die vermijdbaar zijn. Behalve dat het parlement deze onderwerpen van groot belang vindt, moeten ook volgens Europese regelgeving maatregelen worden genomen. Hoofdlijn van het beleid is het verbod op professioneel en particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per november 2015. En het verbod op professioneel gebruik op ‘overige terreinen’ per november 2017.

Wat betekent dit nu voor u als (ex)gebruiker?

Bent u particulier gebruiker op verhardingen?

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per november 2015.

Er is consensus dat onderhoud van verhardingen prima uitvoerbaar is met chemievrije methoden. Zie voor chemievrije tips: www.schoon-water.nl/tips-tegen-onkruid/

Bent u professioneel gebruiker op verhardingen?

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per november 2015.

Er is consensus dat onderhoud van verhardingen prima uitvoerbaar is met chemievrije methoden.

Zie voor chemievrije tips: www.schoon-water.nl/tips-0nkruid-op-verhardingen/

Uitzondering op het verbod is alleen mogelijk als veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijden. En als chemische bestrijding de enige mogelijkheid is. Dat is het geval op sommige niet-openbaar toegankelijke industriële bedrijven (BZRO-inrichtingen), delen van defensieterreinen en luchthavens.

Bent u particulier gebruiker op ‘niet zijnde verhardingen’?

Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen en reduceren wil straatsecretaris Mansveld het volgende organiseren. Maatregelen als de aanwezigheid van voldoende expertise op het verkooppunt, zogenoemde kassa-check en voorlichting door de tuinbranche. Verkleining van de verpakking draagt naar verwachting ook bij aan vermindering van het gebruik.

Schoon Water van Brabant vindt dat een tuin prima te onderhouden is zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is beter voor de waterkwaliteit en de omgeving. Zie voor chemievrije tips: www.schoon-water.nl/maatregelen/bewoners/

Bent u professioneel gebruiker op ‘niet zijnde verhardingen’?

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per november 2017.

De staatssecretaris onderkent dat op ‘overige terreinen’ sommige plagen alleen voldoende kunnen worden beheerst met de inzet van chemische bestrijding, althans voorlopig. Het gaat om plagen zoals de eikenprocessierups, die schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid, of de Amerikaanse vogelkers die ernstige schade kan toebrengen aan het ecosysteem aldaar. Ook zijn er terreinen met een specifieke functie, waar onkruid veel minder wordt getolereerd dan op andere terreinen. Onder ‘overige terreinen’ vallen: sport,- en golfterreinen, siertuinen, recreatiebedrijven, lastige situaties, de bestrijding van bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, Aziatische boktor of eikenprocessierups. Lees voor meer details de brief van Staatssecretaris van Mansveld…

De eikenprocessierups kan overigens zonder chemie bestreden worden met biologische middelen met daarin bacteriën die de rups aantasten van binnen uit.

Laag-risicostoffen en basisstoffen

Bovenstaande verboden hebben geen betrekking op gewasbeschermingsmiddelen op basis van laag-risicostoffen en basisstoffen. Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van deze stoffen. Zodra deze lijst er is, wordt deze hier vermeld.

Nieuwe initiatieven; op weg naar een volledige chemievrije onkruidbestrijding.

Staatsecretaris Mansveld onderkent dat er op dit moment nog uitzonderingen op het verbod nodig zijn. Binnen enkele jaren zijn het aantal uitzonderingen naar verwachting tot een absoluut minimum gereduceerd door het ontwikkelen en ondersteunen van allerlei initiatieven als Innovatieagenda, sluiten van Green Deals, oprichten van een Kennisplatform.

Schematisch samenvatting

In onderstaande tabel is een schematisch overzicht weergeven van de brief van staatsecretaris Mansveld. Voor meer detail zie de brief van Staatssecretaris Mansveld

Tabel-middelenverbod

Schematisch overzicht middelenverbod (brief Staatssecretaris Mansveld)

Gelimiteerde uitzonderingen op het verbod voor professioneel gebruik:

Verhardingen

  • Veiligheidsvoorschriften verplichten aantoonbaar tot bestrijding; chemische bestrijding is technisch de enige mogelijkheid.

Overige terreinen

  • sport-en golfterreinen
  • siertuinen
  • recreatiebedrijven
  • lastige situaties, de bestrijding van bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, Aziatische boktor of eikenprocessierups

Uitvoering initiatieven om aantal uitzonderingen voor overige terreinen te minimaliseren, zoals Green Deals, Innovatieagenda en Kennisplatform.

Dit bericht is geplaatst in Bedrijven, Bewoners, Gemeenten, Maatregelen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.