Teelttip Aardbei: snel seizoen biedt extra kansen groenbemesters

Door de hoge temperaturen SchoonWater_tagetes&aardbeienzijn de teelten eerder afgerond dan gemiddeld over de laatste jaren. Dit geeft meer ruimte om tijdig een groenbemester in te zaaien, bijvoorbeeld tagetes of japanse haver.

Tagetes
De groenbemester tagetes is vooral zinvol als er ook aaltjesbeheersing noodzakelijk is, zoals de bestrijding van Pratylenchus penetrans. Tegen Meloidogyne hapla is er geen actieve bestrijding mogelijk, maar neemt de populatie af bij normale zwarte braak.
Daarnaast is afrikaan een heel goede bewortelaar en geeft veel organische massa. Inzaaien van tagetes (ook wel afrikaantjes) kan tot ca 1 augustus, bij een warm najaar kan het nog tot uiterlijk 10 augustus.

Japanse haver
De groenbemester Japanse haver kan nu ook al eerder gezaaid worden. Let bij de rassenkeuze op resistente tegen Pratylenchus penetrans. Dan is dit een heel goede groenbemester die minder aandacht en onderhoud vraagt dan de tagetes. Te vroeg zaaien kan echter leiden tot zaadvorming.

Bodemstructuur
Let erop dat de grond beter wordt van een groenbemester, terwijl bodemleven en structuur achteruit gaan als die lang zwart ligt. Plan daarom altijd een teelt in. Afhankelijk van grondsoort, aandacht voor aaltjes en eigen voorkeur zijn er meerdere groenbemesters mogelijk.
Het watervasthoudend vermogen van de bodem, maar ook waterafvoerend vermogen naar beneden neemt toe met een groenbemester. Dit hebben we vorige week op veel bedrijven nog kunnen ervaren.

Dit bericht is geplaatst in aardbei, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.