Willy Wortels voor Schoon Water

Afgelopen dinsdag SchoonWater pneumatische Schoffelbekeken zestig boomtelers in Achtmaal de nieuwste stand van de techniek voor mechanische onkruidbestrijding. Het regenachtige weer hield ze niet tegen en SchoonWater deelnemers John en Bianca Dictus waren op alles voorbereid. Centraal stonden ingenieuze vindingen: met compressor gedreven pneumatische schoffels en dwars op de rij roterende wiedeggen. Goed voor waterkwaliteit en voor de teler!

Mechanische onkruidbestrijding 3.0
De meeste boomtelers voelen het aankomen: met alleen spuiten kom ik er in de toekomst niet meer. Het middelenpakket voor de onkruidbestrijding is krap. Normoverschrijdingen van middelen in het water kunnen op hun beurt het pakket nog verder inperken. Zoals René Rijken van Waterschap Brabantse Delta zegt: “Het komt eigenlijk hierop neer: als wij het niet terugvinden in de sloot, kunnen jullie het blijven gebruiken in je teelt.”

Ook bodemkwaliteit is steeds belangrijker. Met mechanische onkruidbestrijding voorkom je emissie en resistente onkruiden en blijft de bodem mooi los. En “Als ik eerlijk ben, vind ik het voor mijn eigen gezondheid ook beter. Na een dag spuiten, zit ik de volgende dag toch minder fit op de trekker dan na een dag schoffelen”, zegt John Dictus van Boomkwekerij Dictus Hereijgers.

Uiteraard moet de capaciteit van de machines voldoende zijn. En moet zo dicht mogelijk op de planten worden gewerkt, zonder schade. Als ware Willy Wortel werkte Dictus daarom met een paar techneuten aan een 3-bedden pneumatische schoffelmachine. Schoffelen tussen de rijen, blazen in de rij. Resultaten liegen er niet om: besparingen op herbiciden tot 70% en een betere groei van het gewas.

SchoonWater pneumatische Schoffel2En nu nog puzzelen en investeren…
Charlly de Labie en Harrie Verpalen demonstreerden hun variaties op de pneumatische schoffel. Voor 1-bed om de kosten laag te houden en zo de investering voor kleinere bedrijven mogelijk te maken. Ook de gewasgeleide schoffelmachine van Rosko en van Hardi kwamen aan bod. Daarnaast waren aangedreven wiedeggen voor 1 tot 3 bedden te zien, waarbij de aanwezigen zich verbaasden over het ontbreken van gewasschade door de dwars op de rij bewegende egtanden.

Laatste onderdeel van de middag was een rondgang op het bedrijf in geïmproviseerde wagens met zeil tegen het hemelwater. Glibberend door de modder gaf dit veel jolijt. De positieve resultaten van de pneumatische schoffel, in de vorm van puike gewassen, spraken voor zich. Een deelnemer vat de middag samen: ”Het is duidelijk dat we niet meer om mechanische onkruidbestrijding heen kunnen. Het is nu nog even puzzelen welke machine de beste investering is voor onze teelten. Misschien is er een nog slimmere combi te maken van de technieken!”

Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. 

Meer informatie: Jenneke van Vliet (CLM), E jvanvliet@clm.nl,  T 0345 470 753

Dit bericht is geplaatst in Loonwerkers, Maatregelen, Persberichten met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.