Persbericht: Eindhoven deelt kennis over chemievrij onkruidbeheer

De komende jaren moeten alle SchoonWater straatwerk met onkruid Nederlandse SchonWater printbetongemeenten zonder chemische be-strijdingsmiddelen gaan werken. Tijdens een busrit door enkele wijken laat Eindhoven aan andere Brabantse gemeenten zien hoe dit efficiënt en betaalbaar kan. Nieuwbouwwijken zijn zo ontworpen en ingericht dat ze efficiënt te behe-ren zijn zonder chemie. Door simpele aanpassingen van de inrichting in bestaande wijken is ook daar preventie van onkruid mogelijk.

SchoonWater straatwerk met onkruid

Standaard straatwerk met onkruid

Printbeton als symbool voor slimme inrichting
Voor Frank Verhagen (gemeente Eindhoven) is chemievrij terreinbeheer
dagelijkse kost. Hij weet niet anders. Eindhoven werkt al zonder chemische bestrijdingsmiddelen sinds 1997, in alle nieuwe en oude wijken. Zittend naast de chauffeur vertelt Verhagen door de microfoon dat printbeton ideaal is. De aanlegkosten zijn hoger maar er groeit nauwelijks onkruid. Een eindje verder liggen op een kruispunt verkeerselementen bestaande uit regulier straatwerk. De onkruiden hebben het daar prima naar hun zin tussen de open voegen. Verhagen: “als gemeenschap dien je te kijken naar de totaalkosten. Printbeton is duurder bij de aanleg maar het zorgt voor een goed beeld en de kosten om het onkruid te bestrijden zijn veel lager. Als gemeente kijken wij over afdelingen en afdelingsbudgetten heen.” Eén van de deelnemers zegt tegen zijn buurman: “wat een keurig straatbeeld zeg”. Verhagen gaat verder met zijn verhaal en vertelt dat zij niet werken met frequentiebestekken (bijv. elke twee weken de straat aanvegen) maar met beeldbestekken (de wijk moet netjes ogen). Frank Verhagen: “het maakt mij niet uit hoe de uitvoerder zorgt dat het straatbeeld netjes is, al zetten ze konijnen in, zolang er maar geen chemie bij komt kijken dat ons water vervuilt. De uitvoerder kan de werkzaamheden zelf inplannen zodat hij (kosten)efficiënt werkt.” Bijvoorbeeld door de veegronde uit voeren bij droog weer en enkele dagen nadat er geschoffeld is. De kosten voor chemievrij en chemisch beheer zijn de laatste jaren sterk naar elkaar toe gegroeid. Aannemers investeren in chemievrije machines die steeds goedkoper zijn vanwege verlopen patenten en de toenemende vraag.

SchonWater printbeton

Printbeton zonder onkruid

Slimme ervaringen delen
Tijden de busrit delen de medewerkersvan verschillende gemeenten volop ervaringen, ook nadat we uitgestapt zijn bij de productielocatie van Brabant Water in Eindhoven. Voor Brabant Water is chemievrij beheer door gemeenten belangrijk om de bronnen van het Brabantse drinkwater schoon te houden. Tijdens de afsluiting gaven gemeenten aan verder kennis te willen delenover chemievrij beheer en de overstap die gerealiseerd moet zijn voor eind 2015. Eén op één begeleiding tijdens het aanbestedingtraject is ook mogelijk. Schoon Water heeft hier al veel ervaring mee. Binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’ werken inmiddels 15 van de 16 gemeenten zonder chemie op verharding en in het groen binnen kwetbare grondwaterbeschermingsgebieden. Deze ervaring is voor iedereen beschikbaar.

Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewa-ter schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en volle-grondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbe-schermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Voor meer informatie zie www.schoon-water.nl

Nadere inlichtingen: Joost Lommen (CLM), E jlommen@clm.nl, T 0345 470 751

Dit bericht is geplaatst in Gemeenten, Persberichten met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.