Persbericht: Demo nieuwe technieken onkruidbestrijding boomkwekerij

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid in de boomkwekerij gaan snel. Voor boomkwekers is het belangrijk – ook gezien het beperkte chemische middelenpakket – deze ontwikkelingen te volgen. Op 8 juli 2014 vindt daarom bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers in Achtmaal een demonstratiebijeenkomst voor onkruidbestrijding plaats. Organisatie vindt plaats vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Alle boomkwekers zijn van harte welkom.

Dinsdagmiddag 8 juli 2014
Vanaf 13:30 uur tot 17.00 uur
Bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers
Kraaiheuvelstraat 1E
4885 KZ Achtmaal.

Pneumatische schoffelmachine en Schoon Water boomteelt in Zundert

In de boomkwekerij is in Zundert in het project “Schoon water Boomteelt” veel aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding. Het doel binnen het project was om een schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om dit type schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Na een bezoek van een groep boomkwekers aan een vaste plantenkweker, die al jaren de onkruidbestrijding uitvoert met een pneumatische schoffelmachine, is een groepje techneuten bij een boomkweker aan de slag gegaan met een schoffelmachine die 3 bedden tegelijk kan schoffelen. In de rij wordt door middel van lucht het onkruid “weggeblazen”. Boomkwekerij John Dictus: “ik ben erg blij met het resultaat. Ik kan met deze schoffelmachine het onkruid goed beheersen, ben minder afhankelijk van het weer en het gewas laat een betere en constantere groei zien”.

Diverse demonstraties en infomarkt

Naast deze machine worden er diverse andere machines gedemonstreerd, waaronder een aangedreven wiedeg van Lodders Boomkwekerijen, een zelfrijdende schoffelmachine en een infraroodbrander van Hoaf. Tevens is informatie beschikbaar over het gebruik van GPS apparatuur en wordt een infomarkt ingericht waar verschillende bedrijven aanwezig zijn, zoals Frank Nouws mechanisatie, Elco Machinebouw, Groeibalans, DLV Plant, CLM, Loon- en grondwerkbedrijf Wil Huijbregts.

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

Nadere inlichtingen: Peter Leendertse (CLM), pele@clm.nl, 0345 470 751

Lees en/of download het persbericht demonstratiebijeenkomst nieuwe technieken voor onkruidbestrijding in de boomkwekerij op 8 juli 2014 (pdf)

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Persberichten, Teelttips. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.