Chemievrije gemeente Haaren wint de Schoon Water Innovatie-prijs 2014! (persbericht)

prijswinnaars innoprijs buiten

De Brabantse gemeente Haaren heeft gisteren de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter waarde van € 2.500,- gewonnen! De jury koos de aanpak van de gemeente rondom che- mievrij sportveldenbeheer als beste innovatie. Tijdens het Schoon Water Symposium in Den Bosch is de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Johan van den Hout, gedeputeerde Ecologie van de provincie Noord-Brabant. Hoogleraar en gastspreker Jan Rotmans riep de aanwezigen op het Schoon Water project op te schalen en in 10 jaar tijd heel Brabant bestrijdingsmiddelenvrij te maken.

Bekijk het filmpje van de nummers één, twéé en drie en lees de Speciale Editie Schoon Water Nieuwsbrief voor alle innovatieve inzendingen.

Chemievrij beheer op de sportvelden in Haaren

SW-nieuwsbrief28

 

De jury roemde vooral de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij de aanpak van de gemeente Haaren. Burgers zijn via de sportverenigingen nauw betrokken bij het onderhoud van de velden en worden zo bewust van de kracht van chemievrij beheer en de bescherming van het wa- ter in de eigen gemeente. Wethouder Eric van den Dungen lichtte de Haarense aanpak toe: “Onze burgers zijn actief en we stimuleren hen zelf verantwoordelijkheid te nemen, ook voor goede sportvelden. Vanuit de gemeente hebben we gezorgd voor de juiste machines. De sportvelden zijn beter dan ze ooit zijn geweest.”

Chrysantenteler Verschure en Boomkweker Dictus vallen ook in de prijzen

De tweede prijs ter waarde van € 1.500,- was voor Pieter Verschure van het bedrijf Croyse Loop. Deze bolchrysantenteler kweekt zijn gewas sinds één jaar op biologisch afbreekbare folie. Dit levert hem én het water verschillende voordelen: hij gebruikt minder bestrijdingsmiddelen, minder mest- stoffen én minder irrigatiewater. John Dictus van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ontving de derde prijs ter waarde van € 1.000,-. Hij ontwikkelde samen met anderen een pneumatische schoffel. Deze schoffelt tussen de rijen jonge bomen en in de rijen wordt het onkruid verwijderd door een harde luchtstraal die onkruid aanpakt, maar waar de boompjes geen last van hebben. Een korte film over de prijswinnaars is te zien op www.schoon-water.nl.

Provincie Brabant bestrijdingsmiddelenvrij in 2025?

Hoogleraar transitie en erkend dwarsdenker Jan Rotmans keek als gastspreker met frisse blik naar het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Hij riep de ruim 100 aanwezigen op een bestrijdingsmid- delenvrij Brabant in 2025 te realiseren: “de gemeenten zijn al bijna zover, de landbouw kan het ook”. Over de haalbaarheid van dit streven waren de aanwezigen sterk verdeeld. Met zijn stelling kreeg Rotmans flink ‘vuur’ in de Schoon Water forumdiscussie.

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrij- dingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Lees over alle innovaties in de speciale editie van de Schoon Water nieuwsbrief, te downloaden op www.schoon-water.nl.

Nadere inlichtingen: Peter Leendertse (CLM), E pele@clm.nl, T 0345 470 751

Dit bericht is geplaatst in Bedrijven, Bewoners, Boomteelt, Gemeenten, Maatregelen, Persberichten, Resultaten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.