Nieuwe teelttip: Schoon grasland voor Schoon Water

graslandGoed gebruik van grasland

De basisgedachte van goed gebruik is het gras in een betere concurrentiepositie brengen dan het onkruid. En daarmee het aandeel gras te verhogen en een dichtere mat creëren.

Op verschillende grasland percelen is de onkruidbezetting door de droge periode deze zomer toegenomen. De meest goedkope en minst belastende methode van bestrijding is goed gebruik:

  • kort afweiden en aanvullend bloten
  • bossige percelen die al meerdere keren beweid zijn, bestemmen voor voederwinning

Bestem bij twijfel gras voor voederwinning
Rond half oktober is nog goed kuilvoer te winnen. Dit vraagt echter een net zo strakke timing dan bij de eerste snede. Bij twijfel of het vee het gras van een perceel wel op zal eten, of er niet aan toekomt: bestem het voor de voederwinning!

Voorkom volveldse bestrijding onkruid
Door de regen van begin september zijn ook onkruiden (met name ridderzuring) weer mals in de groei gekomen. Probeer volveldse bestrijding zoveel mogelijk te voorkomen. De uitspoeling van middelen is in het najaar, door meer neerslag, namelijk hoger. Wat resulteert in hoge milieubelasting van het grondwater. Neem bij twijfel contact op met uw adviseur of kijk op www.milieumeetlat.nl.

Dit bericht is geplaatst in Loonwerkers, Maatregelen, Teelttips. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.