Teelttip: wees snel met de groenbemester!

CLMAkkerbouw-vvg-65-Lijnzaadakker-vlas???De snijmaisoogst is begonnen en daarmee ook de start van het zaaien van de groenbemester.
Als uw planning het toelaat, laat dan geen dag verloren gaan. Het gaat er voor u om zoveel mogelijk Effectieve Organische Stof te produceren (EOS), die daarbij tevens stikstof bindt. Dat is ook goed voor schoon water.
Dus veel massa= veel bovengrondse delen = veel wortel massa = voldoende planten = voldoende zaaizaad.
Bijzonderheid van dit groeiseizoen is dat de gehele oogst van de mais naar verwachting door het trage groeiseizoen toch vrij laat  valt in de tijd; dit beperkt het aantal groeidagen die de groenbemester effectief heeft.  Vlot handelen is dus gewenst.

Groenbemesters welke zijn toegelaten gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas wintertarwe, wintergerst en  triticale   ( mogelijk japanse haver in 2014) .

Na 15 september als tijdstip van zaaien  hebben de granen (rogge tarwe gerst triticale) en grassen een voorkeur.

Gezonde-bodem

Een goed ontwikkelde groenbemester levert u geld op! =  75 € per ha  door waarde van + 700 kg EOS en + 25 kg N

Overige voordelen op een rij:

 • tijdens de groei geen verslemping van de grond
 • goede groenbemesters onderdrukken de onkruidgroei
 • bodemvruchtbaarheid op peil houden of verbeteren door toevoegen organische stof
 • meer organische stof =
  • meer buffering gewasbeschermingsmiddelen
  • vasthouden voedingsmineralen
  • meer vochtvasthoudend vermogen=minder beregenen
  • beter bewerkbaarheid van de grond
  • meer stikstoflevering = 25 tot 40 kg N
   => meer opbrengst van het hoofdgewas en schoner grond- en oppervlaktewater door verminderde uitspoeling!
 • kunnen worden ingezet voor specifieke aaltjesbestrijding
 • leveren een bijdrage aan biodiversiteit en verbetering bodemleven

Succes met zaaien.

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Loonwerkers, Maatregelen, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.